Löner & arbetsersättningar

Kompensationstidsersättning vid löneregistrering med exempel

En arbetsgivare kan i vissa fall i enlighet med kollektivavtal eller anställningsavtal kompensera anställda för övertidsarbete eller mertidsarbete med kompensationstidsersättning om den anställde önskar det.

Kostnadsavdrag vid löneregistrering med exempel

En anställd som har kostnader i arbetet som uppgår till minst 10 % av bruttolönen från arbetsgivaren för vilka inte kostnadsersättning utbetalats har rätt att göra ett preliminärt kostnadsavdrag från sin bruttolön vilket för arbetsgivaren innebär en mindre arbetsgivaravgift.

Kvittning av lön vid löneregistrering med exempel

Kvittning av lön innebär att arbetsgivaren gör ett nettolöneavdrag från den anställdes lön för att återbetala en fordran som arbetsgivaren eller någon annan har på den anställde.

Lön i utländsk valuta

En arbetsgivare som betalar ut lön i utländska valuta, exempelvis euro, till sina anställda skall räkna om bruttolönen och den avdragna preliminärskatten till svenska kronor enligt valutakursen på utbetalningsdagen.Löneförskott och förskott av lön vid löneregistrering med exempel

Ett löneförskott är ett förskott av lön som betalas ut av arbetsgivaren till den anställde före den ordinarie löneutbetalningen på grund av att den anställde behöver pengar snabbt eller att den löneansvarige gjort en felaktig löneutbetalning vid den föregående löneutbetalningen.

Löner och andra ersättningar för arbete

Löner och andra ersättningar för arbete utgör fasta och rörliga ersättningar som en arbetsgivare betalar till sina anställda som kompensation för det arbete som de utför åt arbetsgivaren.

Löneutmätning, existensminimum och förbehållsbelopp vid löneregistrering med exempel

Kronofogdemyndigheten kan efter ansökan från en eller flera borgenär(er) driva in obetalda skulder genom att tillämpa löneutmätning. Löneutmätning innebär att arbetsgivaren skall göra avdrag från den anställdes lön och betala det avdragna beloppet till kronofogden.

Löneväxling

Löneväxling innebär att en anställd byter kontant bruttolön mot en skattefri eller en skattepliktig förmån utan att kostnaderna avseende den anställde ökar för arbetsgivaren.Medeltimförtjänst och snittlön per timme

Medeltimförtjänst är en snittlön per timme som har beräknats för en anställd avseende en historisk löneperiod som intjänad bruttolön dividerat med arbetad tid.

Mertidsersättning vid löneregistrering med exempel

Mertidsersättning betalas ut till deltidsanställda arbetstagare som arbetar mertid, med mertid menas att en deltidsanställd arbetar fler timmar än vad som ingår i den ordinarie arbetstiden.

Föregående | Sida: 2 av 4 | Nästa