Skatter & försäkringar

AFA Försäkring och AFA-försäkringarna

AFA-försäkringarna är arbetsmarknadsförsäkringar från AFA Försäkring som normalt ingår i sin helhet i avtalsförsäkringarna för kollektivanställda arbetare.

Allmän pension, pensionsavgift och pensionsgrundande inkomst (PGI)

Allmän pension är en ersättning från staten som betalas ut av Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten till fysiska personer som har gått i pension.

Allmänt och särskilt högriskskydd

Allmänt och särskilt högriskskydd utgör skydd för anställda som är sjuka ofta under ett år eller för anställda som riskerar att bli sjuka under längre perioder.

Arbetsgivaravgift, socialavgifter och sociala avgifter

Enligt socialavgiftslagen (2000:980) finansieras systemen för social trygghet av socialavgifter som utgörs av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Systemen för social trygghet utgörs bland annat av sjukförsäkring, föräldraförsäkring och pension.Arbetsgivardeklaration, skattedeklaration för arbetsgivare

En arbetsgivare som betalar ut löner och redovisar förmåner för anställda skall en gång per månad redovisa den föregående kalendermånadens bruttolöner, förmåner, kostnadsavdrag, arbetsgivaravgifter och avdragna preliminärskatt i en arbetsgivardeklaration.

Arbetsmarknadsförsäkringar och avtalsförsäkringar

Arbetsmarknadsförsäkringar är en grupp av försäkringar för anställda arbetare och tjänstemän som en arbetsgivare kan vara tvungen att teckna enligt kollektivavtal eller anställningsavtal.

Avgiftsbestämd, premiebestämd och förmånsbestämd pensionsplan

En pensionsplan är en utfästelse från en arbetsgivare, en pensionsstiftelse eller ett försäkringsföretag att vid en viss ålder betala ut tjänstepension till de personer som ingår i pensionsplanen.

Avtalspensionen SAF-LO

Avtalspensionen SAF-LO är en avgiftsbestämd pensionsplan som ingår i kollektivavtal för privatanställda arbetare som har förhandlats fram av LO och Svenskt Näringsliv.Engångsskatt på engångsbelopp och engångsskattetabell

En arbetsgivare som betalar ut engångsbelopp eller sidoinkomster till en anställd skall göra avdrag för preliminär inkomstskatt med en engångsskatt.

Föräldrapenning

Föräldrapenning är en ersättning som betalas ut av Försäkringskassan till föräldrar som är lediga från arbetet för att vara hemma och ta hand om sina barn.

| Sida: 1 av 3 | Nästa