Ledighet & frånvaro

Arbetstidsförkortning och arbetstidskonto vid löneregistrering med exempel

När arbetstidsförkortning tillämpas på en arbetsplats så har de anställda rätt till betald ledighet, kompensation i pengar eller kompensation i pensionspremieavsättning i den mån arbetstidsförkortningen tjänats in. Bestämmelser om arbetstidsförkortning finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal.

Flexledighet och flexsaldo vid löneregistrering med exempel

När flextid tillämpas på en arbetsplats har de anställda möjlighet att göra avsättningar och uttag av flexledighet eller flex. Bestämmelser om flextid och flexledighet finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal.

Förskottssemester vid löneregistrering med exempel

Förskottssemester innebär att en anställd får betald semesterledighet innan det att den anställde har tjänat in några betalda semesterdagar.

Föräldralön och föräldraledighet vid löneregistrering med exempel

En förälder, rättslig vårdnadshavare, fosterförälder och sambo med förälder har rätt att vara ledig från sin anställning för att ta hand om sitt barn enligt föräldraledighetslagen (1995:584).Havandeskapsledighet vid löneregistrering med exempel

En kvinnlig arbetstagare som väntar barn och som har fysiskt påfrestande eller riskfyllda arbetsuppgifter har enligt föräldraledighetslagen (1995:584) rätt till havandeskapsledighet under viss tid om ingen omplacering kan ske.

Helglön och helgledighet vid löneregistrering med exempel

En anställd får vara ledig från arbetet när en helgdag inträffar på en vardag och har rätt till helglön enligt bestämmelser i kollektivavtal och/eller anställningsavtal.

Kompensationsledighet vid löneregistrering med exempel

Kompensationsledighet är betald ledighet som utgör kompensation till en anställd för övertidsarbete eller mertidsarbete i stället för kontant ersättning.

Ledighet för att starta eget vid löneregistrering med exempel

En arbetstagare har enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet (1997:1293) rätt att vara ledig från sitt arbete under högst 6 månader för att bedriva egen företagsverksamhet.Ledighet för att söka arbete vid löneregistrering med exempel

En uppsagd arbetstagare har under uppsägningstiden enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) rätt till skälig ledighet från arbetet med bibehållna anställningsförmåner för att söka arbete.

Ledighet för närståendevård vid löneregistrering med exempel

En arbetstagare har enligt lagen om ersättning och ledighet för närståendevård (1988:1465) rätt till ledighet från sitt arbete när han eller hon har eller skulle ha haft rätt till ersättning för närståendevård.

| Sida: 1 av 3 | Nästa