Kostnadsersättningar

Hyresersättning till anställd

Hyresersättning som en arbetsgivare betalar till en anställd för att få hyra ett rum i dennes privatbostad kan under vissa omständigheter beskattas som inkomst av kapital hos den anställde.

Kostnadsersättning för resekostnader vid löneregistrering med exempel

Kostnadsersättning som betalas ut till en anställd som motsvarar av den anställde gjorda utlägg för resekostnader i tjänsten är skattefri.

Kostnadsersättning för övriga utlägg vid löneregistrering med exempel

Kostnadsersättningar för utlägg av en anställd som inte avser tjänsteresor är skattefria om utgifterna är skattemässigt avdragsgilla utgifter i tjänsten för arbetsgivaren och den anställde.

Kostnadsersättningar för boende, hotell och logi vid tjänsteresa

Kostnadsersättning för boende, hotell och logi vid en tjänsteresa som motsvarar gjorda utlägg av den anställde för logi är skattefri.Kostnadsersättningar för gjorda utlägg i tjänsten

Kostnadsersättningar är skattefria ersättningar till en anställd för att kompensera den anställde för skattemässigt avdragsgilla utgifter som den anställde har haft i tjänsten.

Kostnadsersättningar för representation

Kostnadsersättning till en anställd som motsvarar utgifter för representation som den anställde har haft i tjänsten är skattefri under förutsättning att den anställde kan verfiera gjorda utlägg.

Milersättning och bilersättning vid löneregistrering med exempel

Milersättning eller bilersättning är en upp till vissa gränsvärden skattefri kostnadsersättning som en arbetsgivare kan betala ut till en anställd som använder egen bil eller själv betalar drivmedlet för förmånsbil vid tjänstekörning.

Restidsersättning och restid

Restidsersättning är en ersättning som avser att kompensera den anställde för restid utöver den ordinarie arbetstiden som åtgår under en beordrad tjänsteresa.Traktamente, utlandstraktamente och nattraktamente vid löneregistrering med exempel

Traktamente är en upp till vissa gränsvärden skattefri kostnadsersättning som kan betalas ut av en arbetsgivare för att kompensera en anställd för ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa.