Förmåner

Bilförmån vid löneregistrering med exempel

En skattepliktig bilförmån uppkommer för en anställd som använder en tjänstebil för privat bruk. En tjänstebil är en bil som ägs och bekostas av en arbetsgivare men som disponeras av en anställd på grund av en anställning.

Bostadsförmån vid löneregistrering med exempel

En skattepliktig bostadsförmån uppstår om arbetsgivaren tillhandahåller och betalar för en privatbostad till en anställd under den tid då den anställde har dispositionsrätt till bostaden.

Drivmedelsförmån och bensinförmån vid löneregistrering med exempel

En skattepliktig drivmedelsförmån uppstår om arbetsgivaren bekostar den anställdes drivmedel vid privata körning med tjänstebil eller egen bil genom att exempelvis tillhandahålla ett bensinkort som den anställde använder vid tankning.

Förmån av arbetsglasögon och terminalglasögon vid löneregistrering med exempel

Fria arbetsglasögon eller terminalglasögon tillsammans med en tidigare synundersökning som bekostas av arbetsgivaren är en skattefri förmån för de anställda då dessa förmåner anses utgöra arbetsredskap.Förmån av arbetskläder och uniform vid löneregistrering med exempel

Uniformer och arbetskläder som bekostas av arbetsgivaren är skattefria förmåner för anställda enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Arbetskläder är skyddskläder och andra kläder som är särskilt anpassade för arbetet och som inte lämpligen kan användas privat.

Förmån av arbetsredskap vid löneregistrering med exempel

Arbetsredskap som bekostas av arbetsgivaren och som används i tjänsten utgör en skattefri förmån för den anställde. Arbetsredskap är en vara eller en tjänst som är av väsentlig betydelse för utförandet av arbetsuppgifterna och som är av begränsat värde för den anställde privat där det inte går att särskilja den privata nyttan från nyttan i anställningen.

Förmån av enklare förtäring och förfriskningar

Enklare förtäring och förfriskningar utgör skattefria personalvårdsförmåner för de anställda om den enklare förtäringen och förfriskningarna erbjuds hela personalen.

Förmån av flygrabatt och hotellrabatt vid löneregistrering med exempel

Flygrabatter och hotellrabatter som lämnas av flygbolag och hotell för visad kundtrohet i samband med tjänsteresor som betalas av arbetsgivaren utgör skattepliktiga förmåner för anställda om de utnyttjas för privat bruk.Förmån av fri vaccination vid löneregistrering med exempel

Förmånen av fri vaccination för en anställd utgör en skattefri förmån om vaccinationen betingas av tjänsten men är i annat fall en skattepliktig förmån för den anställde.

Förmån av hushållstjänster vid löneregistrering med exempel

Hushållstjänster som bekostas av arbetsgivaren och som utförs hemma hos en anställd utgör en skattepliktig förmån för den anställde.

| Sida: 1 av 3 | Nästa