Personalekonomi och personaladministration

Den här hemsidan riktar sig till arbetsgivare och personer som arbetar med personaladministration. Syftet är att hjälpa arbetsgivare och personaladministratörer att uppfylla sitt arbetsgivaransvar gentemot anställda och samhället i stort genom att tillhandahålla lätttillgänglig information om lagar och regler gällande anställd personal.

Ett företag som vill växa måste vanligtvis anställa personal om inte externa konsulter anlitas eller personal hyrs in från ett bemanningsföretag. Att anställa personal innebär ett ansvar och en hel del personaladministration. Personaladministration består bland annat av anställningsintervjuer, arbetsplanering, löneutbetalningar, frånvarohantering samt redovisning och betalning av personalskatter.

Personaladministration i Sverige är ett komplicerat område just därför att det är många regler som omgärdar anställd personal och på grund av att det finns starka fackföreningar i Sverige. Det brukar dock sägas att personalen är företagets viktigaste resurs och med mänskliga resurser kan ett företag uppnå mycket såsom exempelvis högre försäljning, nya produkter och större kapacitet.

Ett företag skall förutom att ha en effektiv och produktiv personaladministration även ha en god personalekonomi. En effektiv personaladministration innebär att sköta arbetsuppgifterna på ett korrekt sätt och en produktiv personaladministration innebär att sköta arbetsuppgifterna med minsta möjliga resursinsats. Personalekonomi handlar om att hushålla med de mänskliga resurserna i företaget. Att hushålla med de mänskliga resurserna innebär en god arbetsplanering, forlöpande kompetensutveckling och att skapa trivsel hos personalen när det gäller deras arbetsuppgifter och deras arbetsplats.

Den här hemsidan skall kunna användas som en uppslagsbok för dig som arbetar med personaladministration och omfatta allt som berör området för personaladministration. På den här hemsidan får du en inblick i de regler som berör anställd personal och konkreta exempel på hur löner och frånvaro skall registreras i ett lönesystem.

Kontakta personalekonomi.se