Kostnadsavdrag vid löneregistrering med exempel

En anställd som har kostnader i arbetet som uppgår till minst 10 % av bruttolönen från arbetsgivaren för vilka inte kostnadsersättning utbetalats har rätt att göra ett preliminärt kostnadsavdrag från sin bruttolön vilket för arbetsgivaren innebär en mindre arbetsgivaravgift.

För vissa yrkeskategorier får ett preliminärt kostnadsavdrag göras av arbetsgivaren enligt schablon utan att arbetsgivaren behöver ansöka om kostnadsavdrag för den anställde. Under år 2010 gäller följande schabloner för kostnadsavdrag enligt föreskrift från Skatteverket.

- 35 % av bruttolönen för skogsskörare med egen häst och eget fordon
- 15 % av bruttolönen för skogshuggare med egen motorsåg
- 15 % av bruttolönen för hemarbetare hos industriföretag med egen maskin
- 30 % av bruttolönen för fritidsombud hos försäkringsföretag
- 30 % av bruttolönen för musiker och sångartister
- 15 % av bruttolönen för försäljare inom gravvårdsbranschen

Om det för en anställd inte finns någon fastställd schablon för kostnadsavdrag måste arbetsgivaren ansöka om kostnadsavdrag för den anställde för att kunna göra ett preliminärt kostnadsavdrag från bruttolönen och därmed minska underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaren skall i så fall göra en ansökan på blanketten "Ansökan Kostnadsavdrag, SKV 4880" och därefter är det Skatteverket som beslutar om kostnadsavdragets storlek i procent av bruttolönen.

Det kostnadsavdrag som arbetsgivaren gör från den anställdes bruttolön är enbart ett preliminärt kostnadsavdrag och den anställde måste därmed själv göra avdrag för de verkliga kostnaderna som avser arbete hos arbetsgivaren i inkomstdeklaration 1 (INK1).

Ett preliminärt kostnadsavdrag innebär att arbetsgivaren gör ett avdrag från den anställdes bruttolön med en procentsats av bruttolönen. Det procentuella kostnadsavdrag som gäller för en anställd kan anges i anställningsregistret för den anställde och lönearten för kostnadsavdrag kan även tas upp på den anställdes standarlönebesked.

Ett preliminärt kostnadsavdrag från en anställds bruttolön minskar underlaget för beräkning av arbetsgivaravgift och preliminär a-skatt. I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för bruttolön efter kostnadsavdrag redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: kostnadsavdrag för månadsavlönad arbetare
En heltidsanställd arbetare har en månadslön om 20 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren är skogshuggare med egen motorsåg och därmed skall ett kostnadsavdrag om 15 % eller med 3 000 SEK (20000*0,15) göras från arbetarens bruttolön. Den beskattningsbara bruttolönen uppgår till 17 000 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 3 654 SEK och en nettolön om 16 346 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 20 000 7010
918 Kostnadsavdrag (-3 000)

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se