Löneförskott och förskott av lön vid löneregistrering med exempel

Ett löneförskott är ett förskott av lön som betalas ut av arbetsgivaren till den anställde före den ordinarie löneutbetalningen på grund av att den anställde behöver pengar snabbt eller att den löneansvarige gjort en felaktig löneutbetalning vid den föregående löneutbetalningen.

Ett löneförskott innebär inte att någon lön eller att arbetade timmar registreras för den anställde utan innebär en utbetalning av pengar till den anställde som blir en fordran för arbetsgivaren på den anställde. Den fordran som uppstår när ett löneförskott betalas ut till den anställde justeras oftast vid nästa ordinarie löneutbetalning.

Arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt på ett löneförskott skall redovisas i arbetsgivardeklarationen och betalas till Skatteverket avseende den månad då löneförskottet betalas ut. Om ett löneförskott betalas ut i november år 2022 skall arbetsgivaravgift och avdragen preliminärskatt på löneförskottet redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket i december år 2022.

Om ett löneförskott betalas ut till en anställd på grund av att den löneansvarige har gjort fel vid den föregående ordinarie löneutbetalningen så kan det vara bra att använda en löneart som har en annan beskrivning än "Löneförskott" eftersom det annars kan uppfattas stötande av den anställde.

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för löneförskottet redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: löneförskott till tjänsteman eller arbetare
En anställd har ett akut behov av pengar och behöver absolut ha ett förskott om 3 500 SEK. Arbetsgivaren gör ett skatteavdrag om 30 % varför en bruttolön om 5 000 SEK (3500/(1-0,3)) måste betalas ut.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
925 Löneförskott, skatteavdrag 30 % 5 000 1610

Exempel: återbetalning av löneförskott från tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen fick ett löneförskott om 5 000 SEK under den föregående månaden som skall betalas tillbaka i samband med den här lönekörningen. Bruttolönen är 20 000 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 4 488 SEK och en nettolön om 15 512 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
s104 Löneförskott på föregående lön -5 000 1610

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2022/12/22


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se