Anställning

Allmän visstidsanställning

Allmän visstidsanställning är en enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) tillåten form för tidsbegränsad anställning för en viss tid eller visst arbete.

Anställning, anställa och rekrytera personal

Ett företag som har behov av att förbättra sin kompetens och/eller utöka sin kapacitet kan anlita en konsult, hyra in personal eller anställa personal.

Anställningsbevis och anställningsavtal

När en person anställs kan det vara bra att upprätta ett skriftligt anställningsavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren med de anställningsvillkor som gäller för anställningen. Ett skriftligt anställningsavtal utgör ett anställningsbevis.

Anställningsformer

För en anställning finns det enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) ett antal tillåtna anställningsformer som kan tillämpas, dessa anställningsformer kan dock ha begränsningar eller vara otillåtna enligt kollektivavtal.Anställningsintervju

Ett företag som avser att anställa personal brukar i normala fall kalla lämpliga kandidater till en anställningsintervju för att få en djupare kunskap om personens kompetens och personlighet.

Arbetsgivarintyg och anställningsintyg

Ett arbetsgivarintyg är ett bevis för att en anställd har arbetat hos arbetsgivaren under en viss anställningstid. Ett anställningsintyg är ett intyg på vad den anställde har arbetat med hos en arbetsgivare, en förklaring till varför den anställde slutat och ett omdöme om den anställde.

Praktikarbete och praktik

Ett praktikarbete är en form av en allmän visstidsanställning som gäller under en begränsad tid och som är en tillåten anställningsform enligt lagen om anställningsskydd (1982:80).

Projektanställning och projektarbete

En projektanställning är en allmän visstidsanställning som avser ett visst arbete eller ett visst projekt och utgör en tillåten anställningsform enligt lagen om anställningsskydd (1982:80).Provanställning

En provanställning är en speciell form av tidsbegränsad anställning som är tillåten enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) om prövotiden är högst 6 månader.

Sekretessavtal

Ett sekretessavtal är ett avtal mellan två parter där den ena parten eller båda parterna lovar att hålla tyst och inte sprida information om den andra partens verksamhet till utomstående.

| Sida: 1 av 2 | Nästa