Kvittning av lön vid löneregistrering med exempel

Kvittning av lön innebär att arbetsgivaren gör ett nettolöneavdrag från den anställdes lön för att återbetala en fordran som arbetsgivaren eller någon annan har på den anställde.

En arbetsgivare får inte hur som helst kvitta den anställdes lön mot egen eller andras fordringar utan måste följa bestämmelserna i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt (1970:215).

En arbetsgivare får enligt kvittningslagen (1970:215) kvitta en anställds nettolön mot fordringar om det finns ett medgivande från den anställde. Enligt kvittningslagen (1970:215) har skatteavdrag och löneutmätning som beslutats innan lönefordran förfallit till betalning företräde framför kvittning av lön mot andra fordringar.

En arbetsgivare kan erhålla ett medgivande från den anställde i samband med att en fordran på den anställde uppstår, exempelvis vid lån till anställd, eller genom att skriva ett särskilt kvittningsavtal med den anställde. En arbetsgivare kan även nöja sig med ett muntligt medgivande från den anställde men ett muntligt medgivande har inget bevisvärde.

En arbetsgivare som får ett beslut från kronofogden om utmätning av lön är skyldig att göra nettolöneavdrag från den anställdes lön i enlighet med beslutet från kronofogden.

Även om arbetsgivaren inte kan få ett medgivande för kvittning av lön från den anställde så kan arbetsgivaren i vissa fall ändå ha rätt att kvitta den anställdes nettolön mot fordringar enligt kvittningslagen (1970:215). Arbetsgivaren kan få kvitta en klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen enligt avtal eller på grund av skadeståndskrav då arbetstagaren uppsåtligen i tjänsten orsakat skada. Ett kollektivavtal kan även ge en arbetsgivare rätt att kvitta lön mot fordran enligt kvittningslagen (1970:215).

En arbetsgivare som gör en tvingande kvittning av lön utan medgivande från den anställde får enligt kvittningslagen (1970:215) inte dra av mer av lönen än att den anställde klarar sin egen försörjning, sin familjs försörjning och annan underhållsskyldighet. Arbetsgivaren skall innan en tvingande kvittning av lön, utan medgivande från anställd och utan stöd i kollektivavtal, inhämta besked från kronofogdemyndigheten om det belopp som skall vara skyddat mot kvittning (förbehållsbelopp).

En arbetsgivare som inte följer lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt vid kvittning av lön är skyldig att ersätta arbetstagaren för uppkommen skada.

Exempel: kvittning av lön för anställd
Den anställde skall i samband med löneutbetalningen den 25 november amortera och betala ränta på sitt lån om totalt 50 000 SEK. I enlighet med låneavtalet så har arbetsgivaren fått den anställdes medgivande till kvittning av den anställdes lön. Lånet skall amorteras på 36 månader. Under den här första månaden skall 1390 SEK (50000/36) amorteras och en ränta om 500 SEK betalas (50000*(12 %/12)).

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
951 Amortering lån -1 390 1382
952 Ränta på lån -500 8300

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se