Medeltimförtjänst och snittlön per timme

Medeltimförtjänst är en snittlön per timme som har beräknats för en anställd avseende en historisk löneperiod som intjänad bruttolön dividerat med arbetad tid.

Bestämmelser om hur medeltimförtjänst skall beräknas finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal. Medeltimförtjänst eller snittlön per timme beräknas för arbetstagare som enbart har rörlig lön eller arbetstagare som har både fast och rörlig lön. Rörlig lön är exempelvis provision, ackord och bonus. Snittlönen per timme används som bas när exempelvis helglön, sjuklön och semesterlön skall beräknas.

Medeltimförtjänst beräknas normalt baserat på intjänad bruttolön och arbetad tid under det senaste kvartalet men kan även i vissa fall beräknas baserat på lönestatistik under den senaste 12 månadersperioden eller den senaste månaden. Finns det inte lönestatistik tillgänglig för ett helt kvartal eller ett helt år så får snittlönen normalt beräknas baserat på den lönestatistik som finns tillgänglig. Hur medeltimförtjänsten eller snittlönen per timme skall beräknas anges nedan.

Medeltimförtjänst: bruttolön under löneperioden/arbetad tid under löneperioden

Den bruttolön som används för att beräkna medeltimförtjänsten består både av fast och rörlig bruttolön under den löneperiod som avses. Den arbetade tiden utgörs enbart av arbetstid och därmed skall inte frånvarotid vid exempelvis sjukdom eller semester räknas till den arbetade tiden när snittlönen beräknas.

Exempel: beräkning av medeltimförtjänst
En tjänsteman hade under det tredje kvartalet, mellan den 1 juli och den 30 september, år 2009 erhållit en bruttolön om 90 000 SEK och haft en arbetstid om 300 timmar. Medeltimförtjänsten för tjänstemannen är 300 SEK (90000/300).

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009-12-20


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se