Ledighet för att starta eget vid löneregistrering med exempel

En arbetstagare har enligt lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet (1997:1293) rätt att vara ledig från sitt arbete under högst 6 månader för att bedriva egen företagsverksamhet.

En arbetstagare som vill vara ledig för att själv eller genom juridisk person starta egen näringsverksamhet enligt startaegetledighetslagen (1997:1293) får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet eller på annat sätt utgöra en väsentlig olägenhet för arbetsgivaren.

En arbetstagare måste ha varit anställd hos en arbetsgivare under de senaste 6 månaderna eller minst 12 månader under de senaste 2 åren vid ledighetens början för att enligt startaegetledighetslagen (1977:1293) ha rätt att vara ledig från arbetet i högst 6 månader för att bedriva egen näringsverksamhet.

En arbetstagare som vill vara ledig för att bedriva egen näringsverksamhet måste enligt startaegetledighetslagen (1977:1293) anmäla det här till arbetsgivaren minst tre månader före ledighetens början. En anmälan avseende ledighet för att starta egen näringsverksamhet bör lämpligen göras med en skriftlig ledighetsansökan där arbetstagaren även anger hur länge ledigheten beräknas pågå.

En arbetsgivare som har fått en ledighetsansökan avseende ledighet för start av egen näringsverksamhet av en arbetstagare måste enligt startaegetledighetslagen (1977:1293 meddela arbetstagaren sitt beslut om ledigheten senast 1 månad efter det att ledigheten anmäldes.

En arbetstagare får enligt startaegetledighetslagen (1997:1293) abryta sin ledighet i förtid och återgå till sitt arbete i samma omfattning som tidigare men måste då snarast underrätta arbetsgivaren om detta, arbetsgivaren får skjuta upp återgången i högst en månad sedan det att underrättelsen mottogs.

En arbetstagare som utnyttjar sin rätt till ledighet enligt startaegetledighetslagen (1997:1293) får inte missgynnas av arbetsgivaren när det gäller anställningsvillkor och får inte heller sägas upp eller avskedas på grund av ledigheten. En arbetstagare som väljer att återgå till arbetet inom 6 månader från det att ledigheten påbörjades skall få återuppta sitt arbete i samma omfattning som innan ledigheten med samma eller likvärdiga anställningsvillkor som gällde före ledigheten.

En anställd som är ledig för att starta eget skall normalt inte erhålla någon ersättning från arbetsgivaren under ledigheten och frånvarotiden är inte semesterlönegrundande.

Vid löneregistreringen registreras ledighet för att starta eget olika beroende på om den anställde är månadsavlönad eller timavlönad. Ledighet för att starta eget för en månadsavlönad registreras genom att ett löneavdrag från bruttolönen registreras med kvantitet och belopp. Ledighet för att starta eget för en timavlönad registreras genom att frånvaron registreras med kvantitet. Bruttolöneavdraget vid ledighet för att starta eget görs enligt kollektivavtal och/eller anställningsavtal per kalenderdag, arbetsdag eller arbetstimme.

Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 12 / 260 dagar
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön / 21 dagar (25 dagar vid 6 dagars vecka)
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 4,6 %
Löneavdrag per kalenderdag: Månadslön * 12 / 365 dagar
Löneavdrag per kalendermånad: Månadslönen
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstid
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön * 12)/(52 * veckoarbetstid)

Exempel: ledighet för eget företag för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen är tjänstledig för att starta eget företag och har så varit under hela oktober månad år 2009. Löneavdraget görs per kalendermånad med 25 000 SEK, och bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
193 Tjänstledig hel månad, tjm -31 Kaldgr -25 000 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: ledighet för eget företag för månadsavlönad arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren är tjänstledig för att starta eget företag och har så varit under hela oktober månad år 2009. Löneavdraget görs per kalendermånad med 25 000 SEK, och bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 25 000 7010
279 Tjänstledig hel månad, koll -31 Kaldgr -25 000 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: ledighet för eget företag för timavlönad arbetare
En arbetare har en timlön om 100 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren är tjänstledig för att starta eget företag och har så varit under hela oktober månad år 2009. Bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
844 Annan ej semestergr. frånvaro -176 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se