Havandeskapsledighet vid löneregistrering med exempel

En kvinnlig arbetstagare som väntar barn och som har fysiskt påfrestande eller riskfyllda arbetsuppgifter har enligt föräldraledighetslagen (1995:584) rätt till havandeskapsledighet under viss tid om ingen omplacering kan ske.

En kvinnlig arbetstagare som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar har enligt föräldraledighetslagen (1995:584) om hon förbjudits att fortsätta sitt vanliga arbete på grund av arbetsmiljöriskerna rätt att bli omplacerad till ett annat arbete med bibehållna anställningsförmåner. En kvinnlig arbetstagare som väntar barn och som på grund av det här inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter har enligt föräldraledighetslagen (1995:584) rätt att bli omplacerad till mindre påfrestande arbetsuppgifter med bibehållna anställningsförmåner från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning.

Rätten till omplacering för en kvinna som väntar barn, nyligen fött barn eller ammar gäller dock endast om det är skäligt att kräva av arbetsgivaren att han skall ge kvinnan ett annat arbete i verksamheten. En kvinna som inte har kunnat bli omplacerad har enligt föräldraledighetslagen (1995:584) rätt till ledighet så länge det krävs för att skydda hennes hälsa och säkerhet utan bibehållna anställningsförmåner.

En kvinna som väntar barn och som har fysiskt påfrestande arbetsuppgifter kan tidigast få havandeskapsledighet från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning medan en kvinna som har blivit förbjuden att fortsätta sitt arbete kan få havandeskapsledighet så länge förbudet gäller.

En kvinna som vill utnyttja sin rätt till omplacering enligt föräldraledighetslagen (1995:584) skall anmäla detta till arbetsgivaren snarast möjligt och minst en månad i förväg om kvinnan inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter på grund av sitt havandeskap. Arbetsgivaren skall snarast möjligt lämna besked om möjligheten till omplacering och fortlöpande pröva möjligheten till omplacering.

En gravid kvinna kan beroende på graden av nedsatt arbetsförmåga få havandeskapspenning för 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % av arbetstiden. En gravid kvinna som har blivit förbjuden att arbeta på grund av risker i arbetsmiljön kan få havandeskapspenning för varje dag som förbudet gäller. Om havandeskapsledigheten beror på fysiskt påfrestande arbetsuppgifter kan en gravid kvinna få havandeskapspenning tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning fram till och med den 11:e dagen före förlossning.

En kvinna som utnyttjar sin rätt till omplacering enligt föräldraledighetslagen (1995:584) får inte säga upp eller avskeda kvinnan på grund av detta och inte heller missgynna kvinnan när det gäller anställningsförmåner och anställningsvillkor.

En anställd som har havandeskapsledighet skall normalt inte erhålla någon ersättning från arbetsgivaren under ledigheten och arbetstagaren får normalt havandeskapspenning från Försäkringskassan i samband med ledigheten. Frånvarotiden vid havandeskapsledighet är semesterlönegrundande i den mån havandeskapspenning betalas ut till kvinnan under intjänandeåret enligt semesterlagen (1977:480) vilket normalt är under maximalt 50 kalenderdagar.

Vid löneregistreringen registreras havandeskapsledighet olika beroende på om den anställde är månadsavlönad eller timavlönad. Havandeskapsledighet för en månadsavlönad registreras genom att ett löneavdrag från bruttolönen registreras med kvantitet och belopp. Havandeskapsledighet för en timavlönad registreras genom att frånvaron registreras med kvantitet. Bruttolöneavdraget vid havandeskapsledighet görs enligt kollektivavtal och/eller anställningsavtal per kalenderdag, arbetsdag eller arbetstimme.

Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 12 / 260 dagar
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön / 21 dagar (25 dagar vid 6 dagars vecka)
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 4,6 %
Löneavdrag per kalenderdag: Månadslön * 12 / 365 dagar
Löneavdrag per kalendermånad: Månadslönen
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstid
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön*12)/(52*veckoarbetstid)

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för havandeskapsledighet redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: havandeskapsledighet för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen har varit havandeskapsledig under hela oktober månad år 2009. Löneavdraget görs per kalendermånad med 25 000 SEK ((25000*12)/365) och bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
194 Havandeskapsledighet hel månad < 50 dgr -31 Kaldgr 0 -25 000 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: havandeskapsledighet för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen har varit havandeskapsledig under 5 dagar i oktober månad år 2009. Löneavdraget görs per arbetstimme med 5 714,40 SEK ((25000/175) * 40 tim). Bruttolönen är 19 285,60 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 4 325 SEK och en nettolön om 14 961 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
195 Havandeskapsledighet timavdrag < 50 dgr -40 Tim 142,86 -5 714,40 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: havandeskapsledighet för månadsavlönad arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren har varit havandeskapsledig under hela oktober månad år 2009. Löneavdraget görs per kalendermånad med 25 000 SEK och bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 25 000 7010
281 Havandeskapsledighet hel månad < 50 dgr -31 Kaldgr -25 000 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: havandeskapsledighet för timavlönad arbetare
En arbetare har en timlön om 100 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren har varit havandeskapsledig under hela oktober månad år 2009. Bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
842 Annan semestergr. frånvaro -176 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se