Ledighet för att söka arbete vid löneregistrering med exempel

En uppsagd arbetstagare har under uppsägningstiden enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) rätt till skälig ledighet från arbetet med bibehållna anställningsförmåner för att söka arbete.

Rätten till skälig ledighet för att söka arbete gäller bara under uppsägningstiden för en anställd som har blivit uppsagd. En anställd som i andra fall än efter en uppsägning begär att få vara ledig för att söka arbete kan av arbetsgivaren nekas en sådan begäran.

När en anställd har blivit uppsagd skall arbetsgivaren informera den anställde om den rätt han har till skälig ledighet för att söka arbete under uppsägningstiden med full ersättning. En anställd som under uppsägningstiden är ledig för att söka arbete skall bibehålla sin lön under den här ledigheten. För en månadsavlönad innebär det här att inget löneavdrag skall göras från månadslönen och för en timavlönad innebär det här att den anställde skall tillgodoräknas arbetad tid och erhålla timlön under ledigheten.

Om en anställd bli beviljad ledighet för att söka arbete i annat fall än efter en uppsägning har arbetsgivaren inte någon skyldighet att betala ut lön till den anställde under ledigheten. När en månadsavlönad arbetstagare har obetald ledighet för att söka arbete gör arbetsgivaren ett löneavdrag från den anställdes lön och när en timavlönad har motsvarande ledighet så skall frånvaron registreras som ej semesterlönegrundande frånvarotid.

Vid löneregistreringen registreras obetald ledighet för att söka arbete olika beroende på om den anställde är månadsavlönad eller timavlönad. Obetald ledighet för att söka arbete för en månadsavlönad registreras genom att ett löneavdrag från bruttolönen registreras med kvantitet och belopp. Obetald ledighet för att söka arbete för en timavlönad registreras genom att ledigheten registreras med kvantitet. Bruttolöneavdraget vid obetald ledighet för att söka arbete görs enligt kollektivavtal och/eller anställningsavtal per kalenderdag, arbetsdag eller arbetstimme.

Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 12 / 260 dagar
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön / 21 dagar (25 dagar vid 6 dagars vecka)
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 4,6 %
Löneavdrag per kalenderdag: Månadslön * 12 / 365 dagar
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstid
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön*12)/(52*veckoarbetstid)

Exempel: obetald ledighet för att söka arbete för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen var ledig i 10 arbetstimmar under oktober år 2009 för att söka arbete. Löneavdraget görs per arbetstimme med 143 SEK (25000/175). Bruttolönen är 23 570 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 5 580 SEK och en nettolön om 17 990 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
161 Tjänstledig timavdrag, tjm -10 Tim 143 -1 430 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: obetald ledighet för att söka arbete för månadsavlönad arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren var ledig i 10 arbetstimmar under oktober år 2009 för att söka arbete. Löneavdraget görs per arbetstimme med 143 SEK (25000/175). Bruttolönen är 23 570 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 5 580 SEK och en nettolön om 17 990 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 25 000 7010
276 Tjänstledig timavdrag, koll -10 Tim 143 -1 430 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: obetald ledighet för att söka arbete för timavlönad arbetare
En arbetare har en timlön om 100 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren var ledig i 10 arbetstimmar under oktober år 2009 för att söka arbete. Bruttolönen är 16 600 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 3 537 SEK och en nettolön om 13 063 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 166 Tim 100 16 600 7010
844 Annan ej semestergr. frånvaro -10 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se