Arbetsmarknadsförsäkringar och avtalsförsäkringar

Arbetsmarknadsförsäkringar är en grupp av försäkringar för anställda arbetare och tjänstemän som en arbetsgivare kan vara tvungen att teckna enligt kollektivavtal eller anställningsavtal.

Arbetsmarknadsförsäkringar kallas också för avtalsförsäkringar eftersom arbetsgivarens skyldighet att teckna dessa försäkring normalt finns bestämt i det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal för arbetare, exempelvis ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO, skall normalt teckna samtliga AFA försäkringar, avtalspension SAF-LO och omställningsförsäkringen för alla anställda arbetare. En anställd som omfattas av kollektivavtal för arbetare, som exempelvis ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och LO, är en arbetare. En anställd som inte har en kontorsplats där han utför sitt arbete är normalt en arbetare.

Avtalsförsäkringarna för arbetare administreras av Fora och det är till Fora som arbetsgivaren skall betala in premierna för försäkringarna. Avtalsförsäkringarna för arbetare består av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tjänstegrupplivförsäkring (TGL), försäkring om avgångsbidrag (AGB) - generellt företag utan kollektivavtal, omställningsstöd (TSL) - om företaget har kollektivavtal och avtalspension SAF-LO. Premierna avseende avtalsförsäkringarna för arbetare fastställs för varje år och utgör en procentuell andel av bruttolönen.

AFA-försäkringarna utgörs av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och försäkring om avgångsbidrag (AGB). När ersättning från AFA-försäkringarna skall betalas ut så måste den anställde själv göra en anmälan till AFA försäkring men arbetsgivaren bör hjälpa till i dessa ärenden.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal för tjänstemän, exempelvis ett kollektivavtal mella Svenskt Näringsliv och PTK, måste normalt teckna försäkring i enlighet med ITP-planen och även teckna trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) för alla sina anställda tjänstemän. En anställd som omfattas av kollektivavtal för tjänstemän, som exempelvis ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och PTK, är en tjänsteman. En anställd som har en kontorsplats där han utför sitt arbete är normalt en tjänsteman.

ITP-planen administreras av Collectum (Alecta) och det är till Collectum som arbetsgivaren skall betala in premierna för försäkringarna inom ITP-planen. Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) är en AFA-försäkring som administreras av Fora och premierna för denna försäkring skall därför betalas till Fora. ITP-planen består av två delar, ITP 1 och ITP 2. ITP 1 omfattar ålderspension, ITPs sjukpension, premiebefrielse, familjeskydd och tjänstegrupplivsförsäkring (TGL). ITP 2 omfattar ålderspension, ITPK, familjepension, ITPs sjukpension, premiebefrielse, familjeskydd ITPK, särskilda värdesäkringsmedel och tjänstegrupplivsförsäkring (TGL).

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal för tjänstemän som omfattar ITP-planen skall anmäla sina tjänstemän till Collectum och rapportera in ändrade bruttolöner till Collectum så att rätt premier betalas in. Premierna för ITP-planen utgörs av en procentsats på den kontanta bruttolönen inklusive förmånsvärdet för skattepliktig kostförmån och bostadsförmån.

Anställda i kommuner, landsting, Svenska kyrkan med mera omfattas av försäkringarna avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) som administreras av Fora. De pensionsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och Svenska Kyrkan är bland annat KAP-KL, PFA, PA-KFS och PA-KFS09.

Arbetsgivare som är medlemmar i Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation, FAO, är skyldiga att tillämpa FTP-planen för sina anställda tjänstemän. FTP-planen adminstreras av Fora och består av FTP 1 och FTP 2. FTP-planen omfattar ålderspension, familjeskydd och återbetalningsskydd.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se