Avtalspensionen SAF-LO

Avtalspensionen SAF-LO är en avgiftsbestämd pensionsplan som ingår i kollektivavtal för privatanställda arbetare som har förhandlats fram av LO och Svenskt Näringsliv.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal som har förhandlats fram mellan LO och Svenskt Näringsliv skall trygga arbetarnas tjänstepension via avtalspensionen SAF-LO. Avtalspensionen SAF-LO administreras av Fora och därför skall arbetsgivaren rapportera in bruttolöner och betala pensionspremier avseende avtalspensionen SAF-LO till Fora.

Avtalspensionen SAF-LO är en avgiftsbestämd pensionsplan vilket innebär att den den slutliga pensionen bestäms av storleken på de avgifter (premier) som avsätts, hur ofta och hur länge avgifterna sätts av, avkastningen på de förvaltade avgifterna, pensionsförvaltarens kostnader, avkastningskattens storlek och den genomsnittliga livslängden för årskullen som skall ta pension. En avgiftsbestämd pensionsplan finansieras av de avgifter som sätts av till pensionsplanen och det är de försäkrade som får stå för risken eftersom pensionen påverkas av rörliga faktorer.

Tjänstepensionen i avtalspensionen SAF-LO finansieras genom att arbetsgivaren betalar in premier för sina anställda arbetare till Fora baserat på de anställdas bruttolön. Arbetsgivaren skall börja betala in pensionspremier för en anställd arbetare från och med den månad då den anställde fyller 25 år. Under år 2010 utgör pensionspremien 4,1 % på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp och 18 % på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Den anställde får själv välja förvaltare för sin avtalspension i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. De anställda som inte gör något aktivt val får sina pensionspremier placerade i en traditionell försäkring hos AMF.

Arbetsgivaren skall rapportera in nyanställda arbetare till Fora, en gång per rapportera in de slutliga lönerna för var och en av de anställda arbetarna och löpande betala in pensionspremier till Fora för de anställda arbetare som omfattas av avtalspensionen SAF-LO. Arbetsgivaren måste betala särskild löneskatt (24,26 % år 2009) på pensionskostnaderna avseende avtalspensionen SAF-LO.

En privatanställd arbetare kan välja att ta ut sin tjänstepension avseende avtalspensionen SAF-LO från och med 55 års ålder och kan även välja huruvida pensionen skall tas ut under en bestämd tid (exempelvis under 5 eller 10 år) eller på obestämd tid.

När tjänstepensionen från avtalspensionen SAF-LO skall betalas ut så divideras den intjänade pensionrätten med ett delningstal. Delningstalet utgörs av den beräknade återstående livslängden justerat för förväntad framtida årsavkastning om tjänstepensionen skall betalas ut under hela livet. Om tjänstepensionen skall betalas ut under en bestämd tid så bestäms delningstalet av den bestämda tiden i antal år justerat för den förväntade framtida årsavkastningen.

Tillväxtfaktor: 1 + tillväxttakten
Delningstalet: den genomsnittliga återstående livslängden/tillväxtfaktor
Tjänstepension per år: total pensionsrätt/delningstalet
Tjänstepension per månad: total pensionsrätt/(delningstalet*12)

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2009-12-14


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se