Förmåner

Kostförmån vid löneregistrering med exempel

En skattepliktig kostförmån uppstår om en arbetsgivare betalar eller subventioner den anställdes frukost, lunch eller middag fortlöpande eller vid enstaka tillfällen såsom vid tjänsteresa, konferenser och kurser.

Motorcykelförmån vid löneregistrering med exempel

En anställd som har dispositionsrätt till en av arbetsgivaren inköpt motorcykel har en skattepliktig motorcykelförmån i den mån motorcykeln inte används för tjänstekörning.

Parkeringsförmån vid löneregistrering med exempel

Fri parkering eller fri garageplats vid arbetsplatsen för en anställd med egen bil utgör en skattepliktig parkeringsförmån medan parkeringsförmånen är skattefri för anställda med förmånsbil eller för anställda med omfattande tjänstekörning.

Personalvårdsförmåner

Personalvårdsförmåner är skattefria förmåner av mindre värde som inte utges som direkt ersättning för arbete och som syftar till att skapa trivsel på arbetsplatsen eller som utges på grund av sedvänja enligt inkomstskattelagen (1999:1229).Rabatter och personalrabatter vid löneregistrering med exempel

Rabatter som lämnas som ersättning för arbete är normalt en skattepliktig förmån för mottagaren men personalrabatter kan under vissa förutsättningar vara skattefria förmåner.

Ränteförmån vid löneregistrering med exempel

En skattepliktig ränteförmån uppstår om en arbetsgivare tecknar ett låneavtal med en anställd till en ränta som understiger den gällande marknadsräntan för ett motsvarande lån.

Tandvårdsförmån vid löneregistrering med exempel

En skattepliktig tandvårdsförmån uppstår om arbetsgivaren ersätter en anställd för tandvård oavsett om tandvården är offentligt finansierad eller privat finansierad och oavsett om ersättningen ges direkt eller via en försäkring som arbetsgivaren har tecknat.

Föregående | Sida: 3 av 3 |