Rabatter och personalrabatter vid löneregistrering med exempel

Rabatter som lämnas som ersättning för arbete är normalt en skattepliktig förmån för mottagaren men personalrabatter kan under vissa förutsättningar vara skattefria förmåner.

Rabatter är avtal om prisavdrag på varor eller tjänster som kan utnyttjas av den som har erhållit rabatten. En rabatt som lämnas till en anställd från en arbetsgivare är normalt en skattepliktig förmån som skall tas upp till beskattning på den anställdes lönesbesked till förmånsvärdet som utgörs av marknadsvärdet inklusive moms.

En personalrabatt är enligt inkomstskattelagen (1999:1229) skattefri om den avser en vara eller tjänst som ingår i arbetsgivarens ordinarie utbud eller det ordinarie utbudet hos ett annat företag som ingår i samma koncern som arbetsgivaren.

En personalrabatt är inte skattefri om den utgör en direkt ersättning för utfört arbete eller om den uppenbart överstiger den största rabatt som en konsument kan få eller uppenbart överstiger den personalrabatt som är sedvanlig i branschen. En personalrabatt är inte skattefri om förmånen får bytas ut mot kontant ersättning, förmånen inte riktar sig till hela personalen eller den gäller andra förmåner som den anställde får utanför arbetsgivarens arbetsplatser genom kuponger eller något motsvarande betalningssystem.

En arbetsgivare som ger en personalrabatt om 100 % av marknadspriset eller som lämnar en personalrabatt som uppenbart överstiger sedvanlig personalrabatt skall om den anställde utnyttjar rabatten ta upp skillnaden mellan marknadsvärdet och det som den anställde betalt till beskattning som en skattepliktig förmån. En personalrabatt är därmed antingen skattefri i sin helhet eller skattepliktig i sin helhet.

Personalrabatter som utgör skattefria förmåner för de anställda behöver inte tas upp på lönebeskedet för de anställda eftersom de inte skall tas upp till förmånsbeskattning. Rabatt och personalrabatt som utgör en skattepliktig förmåner för en anställd skall tas upp på lönebeskedet för den anställde till förmånsvärdet som utgörs av marknadsvärdet inklusive moms. Förmånsvärdet för skattepliktig rabatt eller personalrabatt utgör underlag för redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt.

Vid löneregistreringen registreras en skattepliktig förmån av rabatter eller personalrabatter med belopp i enlighet med förmånsvärdet. Avdraget för preliminärskatt på förmånsvärdet skall normalt göras enligt skattetabell och preliminärskatten skall dras av från den kontanta bruttolönen. Den kontanta bruttolönen minus avdraget för preliminärskatt utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde. Arbetsgivaravgiften och den avdragna preliminärskatten på förmånsvärdet för skattepliktiga förmåner skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket.

Avdrag för preliminärskatt avseende en förmån skall inte medföra att den anställde får en negativ nettolön under månaden, om den anställde inte har någon bruttolön under en månad så skall inte heller något avdrag för preliminärskatt avseende en förmån göras.

Skattepliktiga förmåner utgör en del av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) medan skattefria förmåner inte är pensionsgrundande. Skattepliktiga och skattefria förmåner är inte sjukpenninggrundande (SGI), inte Fora-grundande, inte semesterlönegrundande och inte heller arbetstidsförktningsgrundande.

Utgifter avseende skattefria förmåner för personalrabatter får bokföras som skattemässigt avdragsgilla kostnader och momsen för dessa utgifter är avdragsgill som ingående moms. En arbetsgivare som tar upp skattepliktiga förmåner av rabatter eller personalrabatter till beskattning får bokföra utgifterna inklusive moms avseende förmånerna som skattemässigt avdragsgilla kostnader. Momsen på utgifter som avser skattepliktiga förmåner för rabatter eller personalrabatter är inte avdragsgill som ingående moms utan som en kostnad.

En arbetsgivare som vill undvika att ta upp skattepliktiga förmåner av rabatter eller personalrabatter till beskattning skall bokföra utgifterna för förmånerna inklusive moms som skattemässigt avdragsgilla kostnader och göra ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön motsvarande förmånsvärdet (marknadsvärdet inklusive moms för förmånen). Nettolöneavdraget skall bokföras som en negativ kostnad eller intäkt i arbetsgivarens bokföring.

Förmånsvärdet för skattefri personalrabatt behöver inte tas upp i arbetsgivardeklarationen för den anställde. Förmånsvärdet av skattepliktig rabatt eller personalrabatt skall tas upp i ruta 012 som "Övriga skattepliktiga förmåner" i arbetsgivardeklarationen för den anställde.

Exempel: skattepliktig förmån av personalrabatt till tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Arbetsgivaren gav den anställde en personalrabatt om 2 000 SEK på en LCD-TV som den anställde köpte av arbetsgivaren utan att den här personalrabatten erbjöds till andra anställda hos arbetsgivaren. Bruttolönen uppgår till 25 000 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 610 SEK och en nettolön om 18 390 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
729 Andra förmåner (2 000) 7389

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se