Förmåner

Förmån av hälsovård och sjukvård vid löneregistrering med exempel

Fri hälsovård och sjukvård är en skattepliktig förmån, detta gäller oavsett om vården är offentlig eller privat. Anställda skall även förmånsbeskattas för sjukvårdsförsäkringar.

Förmån av lånedator eller hemdator vid löneregistrering med exempel

En lånedator som har anskaffats eller som leasas av en arbetsgivare och som disponeras gratis av en anställd utgör en skattepliktig förmån för den anställde om hemdatorn inte anses utgöra ett arbetsredskap.

Förmån av massage och avstressande behandling vid löneregistrering med exempel

Massage och andra avstressande behandlingar som bekostas av arbetsgivaren och som erbjuds hela personalen är en skattefri förmån för de anställda.

Förmån av motion och friskvård vid löneregistrering med exempel

Motion och annan friskvård av enklare slag och av mindre värde som bekostas av arbetsgivaren och som erbjuds hela personalen utgör en skattefri förmån för de anställda.Förmån av månadskort för kollektivtrafik vid löneregistrering med exempel

Ett månadskort eller ett årskort för kollektivtrafik som utnyttjas av en anställd och bekostas av en arbetsgivare utgör en skattepliktig förmån för den anställde om det inte har skrivits ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som förbjuder privat användande.

Förmån av parkeringsböter vid löneregistrering med exempel

Parkeringsböter som ersätts av arbetsgivaren är alltid en skattepliktig förmån för den anställde oberoende av om parkeringsböterna uppstått vid tjänsteresa eller privat resa.

Förmån av rikskuponger och lunchkuponger vid löneregistrering med exempel

Rikskuponger och lunchkuponger som en arbetsgivare bekostar helt eller delvis och delar ut till sina anställda utgör skattepliktiga förmåner för de anställda.

Förmån av tidning, tidskrift och tv-avgift vid löneregistrering med exempel

En förmån av fri tidning, tidskrift eller tv-avgift är normalt skattepliktig för den anställde men tidningar eller tidskrifter som bekostas av arbetsgivaren kan vara skattefria förmåner om de anses vara arbetsredskap.Förmån, förmåner och anställningsförmåner

Förmåner är ersättningar till anställd personal som utges i en annan form än kontant lön. Anställningsförmåner innebär att arbetsgivaren köper varor, köper tjänster, ger ränteförmånliga lån eller hyr tillångar åt sina anställda för de anställdes privata användning.

Gåvor till anställda vid löneregistrering med exempel

Gåvor som arbetsgivaren lämnar till anställda är normalt skattepliktiga förmåner för de anställda men det finns undantag för vissa gåvor som är skattefria.

Föregående | Sida: 2 av 3 | Nästa