Parkeringsförmån vid löneregistrering med exempel

Fri parkering eller fri garageplats vid arbetsplatsen för en anställd med egen bil utgör en skattepliktig parkeringsförmån medan parkeringsförmånen är skattefri för anställda med förmånsbil eller för anställda med omfattande tjänstekörning.

Anställda med egen bil utan omfattande tjänstekörning som får parkera gratis vid arbetsplatsen har en skattepliktig parkeringsförmån. Anställda med en egen parkeringsplats eller garageplats skall beskattas för alla dagar på grund av dispositionsrätt till platsen medan anställda som inte har egen plats blir beskattade endast för de dagar då de parkerar bilen där.

Anställda som har bilförmån skall inte beskattas särskilt för fri parkering eller fri garageplats vid arbetsplatsen. Anställda med egen bil som används i tjänsten under minst 160 dagar och körs minst 300 mil i tjänsten under året har ingen skattepliktig parkeringsförmån för fri parkeringsplats eller fri garageplats. Anställda med egen bil som används i tjänsten under minst 60 dagar och körs minst 300 mil i tjänsten under året har parkeringsförmån under de dagar då den egna bilen inte används i tjänsten.

Förmånsvärdet för en parkeringsförmån utgörs av marknadsvärdet inklusive moms för parkeringsplatsen eller garageplatsen. Marknadsvärdet är vad det skulle ha kostat den anställde att hyra en parkeringsplats eller garageplats i närheten av arbetsplatsen. Är det gratis, även för andra än de anställda, att parkera på likvärdiga platser nära arbetsplatsen blir det inget förmånsvärde att beskatta.

Utgifter för parkering i samband med en tjänsteresa utgör inte en skattepliktig parkeringsförmån utan är en skattefri parkeringsförmån. Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utgifter för parkering vid tjänsteresa genom att betala ut en skattefri kostnadsersättning till den anställde, om arbetsgivaren erhåller kvitto behöver kostnadsersättningen inte tas upp i arbetsgivardeklarationen för den anställde.

En skattefri parkeringsförmån för en anställd behöver inte tas upp på lönebeskedet för den anställde. En skattepliktig parkeringsförmån för en anställd skall tas upp på lönebeskedet för den anställde till förmånsvärdet som utgörs av marknadsvärdet inklusive moms. Förmånsvärdet för en skattepliktig parkeringsförmån utgör underlag för redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt.

Vid löneregistreringen registreras en skattepliktig parkeringsförmån med belopp i enlighet med förmånsvärdet. Avdraget för preliminärskatt på förmånsvärdet skall normalt göras enligt skattetabell och preliminärskatten skall dras av från den kontanta bruttolönen. Den kontanta bruttolönen minus avdraget för preliminärskatt utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde. Arbetsgivaravgiften och den avdragna preliminärskatten på förmånsvärdet för skattepliktiga förmåner skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket.

Avdrag för preliminärskatt avseende en förmån skall inte medföra att den anställde får en negativ nettolön under månaden, om den anställde inte har någon bruttolön under en månad så skall inte heller något avdrag för preliminärskatt avseende en förmån göras.

Skattepliktiga förmåner utgör en del av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) medan skattefria förmåner inte är pensionsgrundande. Skattepliktiga och skattefria förmåner är inte sjukpenninggrundande (SGI), inte Fora-grundande, inte semesterlönegrundande och inte heller arbetstidsförktningsgrundande.

Utgifter avseende skattefria parkeringsförmåner får bokföras som skattemässigt avdragsgilla kostnader och momsen för dessa utgifter är avdragsgill som ingående moms. En arbetsgivare som tar upp skattepliktiga parkeringsförmåner till beskattning får bokföra utgifterna inklusive moms avseende förmånerna som skattemässigt avdragsgilla kostnader. Momsen på utgifter som avser skattepliktiga parkeringsförmåner är inte avdragsgill som ingående moms utan som en kostnad.

En arbetsgivare som vill undvika att ta upp skattepliktiga parkeringsförmåner till beskattning skall bokföra utgifterna för förmånerna inklusive moms som skattemässigt avdragsgilla kostnader och göra ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön motsvarande förmånsvärdet (marknadsvärdet inklusive moms för förmånen). Nettolöneavdraget skall bokföras som en negativ kostnad eller intäkt i arbetsgivarens bokföring. Då förmånsvärdet baseras på marknadsvärdet inklusive moms är det inte säkert att förmånsvärdet motsvarar arbetsgivarens kostnader för förmånerna.

Förmånsvärdet för skattefri parkeringsförmån behöver inte tas upp i arbetsgivardeklarationen för den anställde. Förmånsvärdet av skattepliktiga parkeringsförmåner skall tas upp i ruta 012 som "Övriga skattepliktiga förmåner" i arbetsgivardeklarationen för den anställde.

Exempel: skattepliktig parkeringsförmån till tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen parkerar gratis vid arbetsplatsen hos arbetsgivaren och det kostar 350 SEK inklusive moms per månad. Bruttolönen är 25 000, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 113 SEK och en nettolön om 18 887 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
713 Parkeringsförmån (350) 7389

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se