Tandvårdsförmån vid löneregistrering med exempel

En skattepliktig tandvårdsförmån uppstår om arbetsgivaren ersätter en anställd för tandvård oavsett om tandvården är offentligt finansierad eller privat finansierad och oavsett om ersättningen ges direkt eller via en försäkring som arbetsgivaren har tecknat.

En tandvårdsförmån är alltid skattepliktig för en anställd och förmånsbeskattning skall ske på förmånsvärdet som motsvaras av marknadsvärdet inklusive moms. Ersättning för tandvård som har bedömts som nödvändig med hänsyn till tjänstens krav för Försvarsmaktens submarina eller flygande personal och för andra med i huvudsak liknande arbetsförhållanden är dock skattefri. En tandvårdsförmån är skattepliktig oavsett om en arbetsgivare betalar för tandvård utomlands eller inom landet avseende en anställd.

Förmånsvärdet för en skattepliktig tandvårdsförmån skall tas upp på lönebeskedet för den anställde i samband med löneregistreringen i månaden efter det att fri tandvård har erhållits från arbetsgivaren. Förmånsvärdet utgörs av marknadsvärdet inklusive moms och anses därför motsvaras av det som arbetsgivaren betalt för tandvården.

Vid löneregistreringen registreras en skattepliktig tandvårdsförmån med belopp i enlighet med förmånsvärdet. Avdraget för preliminärskatt på förmånsvärdet skall normalt göras enligt skattetabell och preliminärskatten skall dras av från den kontanta bruttolönen. Den kontanta bruttolönen minus avdraget för preliminärskatt utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde. Arbetsgivaravgiften och den avdragna preliminärskatten på förmånsvärdet för skattepliktiga förmåner skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket.

Avdrag för preliminärskatt avseende en förmån skall inte medföra att den anställde får en negativ nettolön under månaden, om den anställde inte har någon bruttolön under en månad så skall inte heller något avdrag för preliminärskatt avseende en förmån göras.

Skattepliktiga förmåner utgör en del av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) medan skattefria förmåner inte är pensionsgrundande. Skattepliktiga och skattefria förmåner är inte sjukpenninggrundande (SGI), inte Fora-grundande, inte semesterlönegrundande och inte heller arbetstidsförktningsgrundande.

En arbetsgivare som tar upp en skattepliktig tandvårdsförmån till beskattning får bokföra utgifterna inklusive moms avseende tandvården som skattemässigt avdragsgilla kostnader. Momsen på utgifter som avser en skattepliktig tandvårdsförmån är inte avdragsgill som ingående moms utan som en kostnad.

En arbetsgivare som vill undvika att ta upp en skattepliktig tandvårdsförmån till beskattning skall bokföra utgifterna för förmånen inklusive moms som en skattemässigt avdragsgill kostnad och göra ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön motsvarande förmånsvärdet. Nettolöneavdraget skall bokföras som en negativ kostnad eller intäkt i arbetsgivarens bokföring.

Förmånsvärdet för en skattepliktig tandvårdsförmån skall tas upp i ruta 012 som "Övriga skattepliktiga förmåner" i arbetsgivardeklarationen för den anställde.

Exempel: skattepliktig tandvårdsförmån till tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Arbetsgivaren betalade tandvård till den anställde för totalt 2 000 SEK under oktober år 2009. Bruttolönen uppgår till 25 000 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 610 SEK och en nettolön om 18 390 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
729 Andra förmåner (2 000) 7389

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se