Ränteförmån vid löneregistrering med exempel

En skattepliktig ränteförmån uppstår om en arbetsgivare tecknar ett låneavtal med en anställd till en ränta som understiger den gällande marknadsräntan för ett motsvarande lån.

En skattepliktig ränteförmån uppstår på lån som grundar sig på ett låneavtal som har tecknats på grund av den anställdes tjänst hos arbetsgivaren. Förmånsvärdet för en skattepliktig ränteförmån utgörs av skillnaden mellan marknadsräntan i kronor och den ränta i kronor som den anställde betalar för lånet.

Förskott på lön och normala kreditköp anses inte utgöra lån som medför en skattepliktig ränteförmån. En skattepliktig ränteförmån uppstår inte om den anställde lånar pengar från arbetsgivaren till en marknadsmässig ränta.

Marknadsmässig ränta för ett lån med fast ränta utgörs enligt Skatteverket av statslåneräntan vid lånetillfället plus en procentenhet (SLR vid lånetillfället + 1 %). Marknadsmässig ränta för ett lån med rörlig ränta utgörs enligt Skatteverket av statslåneräntan den sista november under året före inkomståret plus en procentenhet (SLR den 30 november året före inkomståret + 1 %).

En skattepliktig ränteförmån skall tas upp på den anställdes lönebesked under varje månad då lön betalas ut till den anställde. Ränta anges normalt som årsränta och därför måste det beräknade förmånsvärdet för en ränteförmån avseende ett helt år delas upp per månad när förmånsvärdet skall tas upp på lönebeskedet.

Förmånsvärde för ränteförmån per år: ((marknadsränta-betald ränta)*lånebelopp)
Förmånsvärde för ränteförmån per månad: ((marknadsränta-betald ränta)*lånebelopp)/12

En skattepliktig ränteförmån beskattas som inkomst av tjänst i den anställdes inkomstdeklaration och den anställde får göra avdrag motsvarande förmånsvärdet för ränteförmånen som ränteutgift under inkomst av kapital i den privata inkomstdeklarationen.

Vid löneregistreringen registreras en skattepliktig ränteförmån med belopp i enlighet med förmånsvärdet per månad. Avdraget för preliminärskatt på förmånsvärdet skall normalt göras enligt skattetabell och preliminärskatten skall dras av från den kontanta bruttolönen. Den kontanta bruttolönen minus avdraget för preliminärskatt utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde. Arbetsgivaravgiften och den avdragna preliminärskatten på förmånsvärdet för skattepliktiga förmåner skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket.

Avdrag för preliminärskatt avseende en förmån skall inte medföra att den anställde får en negativ nettolön under månaden, om den anställde inte har någon bruttolön under en månad så skall inte heller något avdrag för preliminärskatt avseende en förmån göras.

En arbetsgivare som vill undvika att ta upp en skattepliktig ränteförmån till beskattning skall göra ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön motsvarande förmånsvärdet. Nettolöneavdraget skall bokföras som en intäkt i arbetsgivarens bokföring.

Skattepliktiga förmåner utgör en del av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) medan skattefria förmåner inte är pensionsgrundande. Skattepliktiga och skattefria förmåner är inte sjukpenninggrundande (SGI), inte Fora-grundande, inte semesterlönegrundande och inte heller arbetstidsförkotningsgrundande.

Förmånsvärdet för en skattepliktig ränteförmån skall tas upp i ruta 012 som "Övriga skattepliktiga förmåner" i arbetsgivardeklarationen för den anställde.

Exempel: skattepliktig ränteförmån för tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen fick ett amorteringsfritt räntefritt lån om 100 000 SEK med en fast ränta om 0 % den 27 januari år 2008 och statslåneräntan den 25 januari år 2008 var 3,93 %. Förmånsvärdet för ränteförmånen är 4 930 SEK per år (100000*4,93 %) eller 411 SEK per månad (4930/12). Bruttolönen är 25 000 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 175 SEK och en nettolön om 18 825 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
721 Ränteförmån (411) 7384

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se