Motorcykelförmån vid löneregistrering med exempel

En anställd som har dispositionsrätt till en av arbetsgivaren inköpt motorcykel har en skattepliktig motorcykelförmån i den mån motorcykeln inte används för tjänstekörning.

En motorcykel som enbart används i tjänsten utgör ingen skattepliktig förmån för anställd personal. En anställd som använder en motorcykel som bekostas av arbetsgivaren för privat bruk skall beskattas för förmånsvärdet avseende den skattepliktiga förmånen.

Förmånsvärdet för en motorcykelförmån utgörs av marknadsvärdet inklusive moms vilket anses motsvaras av vad den anställde hade fått betala i hyra för motorcykeln inklusive försäkring och fordonsskatt. Om det är svårt att fastställa hyrespriset skall förmånsvärdet beräknas med beaktande av värdenedgång, kapitalkostnad, reparationskostnader och underhållskostnader för motorcykeln. Kapitalkostnaden per år beräknas som: (inköpspriset inklusive moms * (statslåneränta vid ingången av inkomståret + 1 %).

För en anställd som har dispositionsrätt till en motorcykel och som använder motorcykeln i tjänsten gäller det att visa hur omfattande tjänstekörningen med en motorcykel är. Omfattningen av tjänstekörningen med en motorcykel dokumenteras med en körjournal. Om ingen tjänstekörning med motorcykeln förekommit eller om ingen körjournal kan visas så anses det privata nyttjandet av motorcykeln vara 100 %.

En skattepliktig motorcykelförmån för en anställd skall tas upp på lönebeskedet för den anställde till förmånsvärdet som utgörs av marknadsvärdet inklusive moms. Förmånsvärdet för den skattepliktiga motorcykelförmånen utgör underlag för redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt.

Vid löneregistreringen registreras en skattepliktig motorcykelförmån med belopp i enlighet med förmånsvärdet. Avdraget för preliminärskatt på förmånsvärdet skall normalt göras enligt skattetabell och preliminärskatten skall dras av från den kontanta bruttolönen. Den kontanta bruttolönen minus avdraget för preliminärskatt utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde. Arbetsgivaravgiften och den avdragna preliminärskatten på förmånsvärdet för skattepliktiga förmåner skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket.

Avdrag för preliminärskatt avseende en förmån skall inte medföra att den anställde får en negativ nettolön under månaden, om den anställde inte har någon bruttolön under en månad så skall inte heller något avdrag för preliminärskatt avseende en förmån göras.

Skattepliktiga förmåner utgör en del av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) medan skattefria förmåner inte är pensionsgrundande. Skattepliktiga och skattefria förmåner är inte sjukpenninggrundande (SGI), inte Fora-grundande, inte semesterlönegrundande och inte heller arbetstidsförktningsgrundande.

En arbetsgivare som tar upp en skattepliktig motorcykelförmån till beskattning får bokföra utgifterna inklusive moms avseende förmånen som skattemässigt avdragsgilla kostnader. Momsen på utgifter som avser en skattepliktig motorcykelförmån är inte avdragsgill som ingående moms utan som en kostnad.

En arbetsgivare som vill undvika att ta upp en skattepliktig motorcykelförmån till beskattning skall bokföra utgifterna för förmånerna inklusive moms som skattemässigt avdragsgilla kostnader och göra ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön motsvarande förmånsvärdet (marknadsvärdet inklusive moms för förmånen). Nettolöneavdraget skall bokföras som en negativ kostnad eller intäkt i arbetsgivarens bokföring. Då förmånsvärdet baseras på marknadsvärdet inklusive moms är det inte säkert att förmånsvärdet motsvarar arbetsgivarens kostnader för förmånerna.

Förmånsvärdet för en skattepliktig motorcykelförmån skall tas upp i ruta 012 som "Övriga skattepliktiga förmåner" i arbetsgivardeklarationen för den anställde.

Exempel: motorcykelförmån till tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Den anställde har dispositionsrätt till en motorcykel som enbart används i 6 månader under perioden mellan maj och oktober varje år. Inköpspriset var 200 000 SEK inklusive moms, statslåneräntan var 3 %, den ekonomiska livslängden är 10 år, försäkringen kostar 5 000 SEK per år och fordonskatten är 1 000 SEK per år.

Förmånsvärdet per år är 34 000 SEK ((200000/10)+(200000*4 %)+5000+1000) eller 5 667 SEK (34000/6) per användningsmånad. Under oktober år 2009 har det enligt körjournal varit 50 mil tjänstekörning och 50 mil privatkörning, motorcykeln har även reparerats för 333 SEK inklusive moms. Bruttolönen är 25 000 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 922 SEK och en nettolön om 18 078 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
726 Motorcykelförmån (3 000) 7389

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se