Personalvårdsförmåner

Personalvårdsförmåner är skattefria förmåner av mindre värde som inte utges som direkt ersättning för arbete och som syftar till att skapa trivsel på arbetsplatsen eller som utges på grund av sedvänja enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Personalvårdsförmåner måste erbjudas till hela personalen, får inte bytas mot kontant ersättning och skall vara av enklare slag. En förmån som inte erbjuds alla i personalen är aldrig en personalvårdsförmån och därmed normalt inte heller skattefri för mottagaren. En förmån som den anställde betalar för med bruttolöneavdrag från månadslönen i exempelvis en löneväxling är aldrig en skattefri personalvårdsförmån eftersom det då finns en koppling mellan förmånen och kontant ersättning.

En personalvårdsförmån måste vara av enklare slag och vad som är förmåner av enklare slag får bedömas från fall till fall med hänvisning till vad Skatteverket har godkänt som skattefria personalvårdsförmåner tidigare. Skatteverket anser att 5 000 SEK (år 2021/2022) per person och år utgör ett mindre värde. Exempel på skattefria personalvårdsförmåner är:

- gångsstavar
- motion
- friskvård
- kaffe och te
- kakor och bullar
- kontorsmassage
- gymkort
- frukt
- klädutrustning av enklare slag

Som personalvårdsförmåner räknas inte rabatter, förmåner som den anställde får byta ut mot kontant ersättning, förmåner som inte riktar sig till hela personalen, eller andra förmåner som den anställde får utanför arbetsgivarens arbetsplatser genom kuponger eller något motsvarande betalningssystem.

Personalvårdsförmåner är skattefria för de anställda och värdet av sådana förmåner behöver därför inte tas upp på de anställdas lönebesked. De utgifter som arbetsgivaren har för personalvårdsförmåner är skattemässigt avdragsgilla och bokförs som övriga personalkostnader på exempelvis konto 7690 "Övriga personalkostnader" i arbetsgivarens bokföring. Momsen på skattemässigt avdragsgilla utgifter är avdragsgill som ingående moms för en momsregistrerad fysisk eller juridisk person.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2022-01-03


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se