Anställning, anställa och rekrytera personal

Ett företag som har behov av att förbättra sin kompetens och/eller utöka sin kapacitet kan anlita en konsult, hyra in personal eller anställa personal.

När ett företag har identifierat ett behov av arbetskraft i verksamheten så utformar företaget en arbetsbeskrivning och en kravprofil för den tjänst som skall tillsättas. Den mest effektiva och långsiktiga lösningen för att anlita arbetskraft är att anställa eller rekrytera personal. Att anlita konsulter blir dyrt i längden och att hyra in personal kan vara bra som en kortsiktig lösning men inte på längre sikt.

Ett företag som vill anställa och rekrytera personal kan anlita en rekryteringskonsult eller själva ta hand om rekryteringen. När personal skall rekryteras kan företaget aktivt söka efter kandidater, annonsera på arbetsförmedling och annonsera på annat sätt. När högre positioner inom ett företag skall tillsättas så rekryteras personal främst genom aktiv "headhunting" medan det i andra fall är vanligare med annonsering på arbetsförmedling. Om företaget vill nå och uppmärksamma personer som redan har ett jobb kan det vara bra att annonsera om jobbet även i ett annat medium än arbetsförmedlingen.

För att företaget som vill anställa personal skall kunna göra ett urval och en bedömning om kandidaternas lämplighet relativt tjänsten bör ett CV och ett personligt brev begäras in av de arbetssökande. Ett CV eller en meritförteckning används för att grovgallra bland de arbetssökande genom att endast välja ut de kandidater som har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Ett personligt brev är viktigt i det andra skedet efter grovgallringen då det personliga brevet kan ge svar på frågor om de arbetssökandes engagemang, ambitioner och tidigare erfarenheter.

Arbetssökanden som är lämpliga för den tjänst som önskas tillsättas kallas till en anställningsintervju där företaget kan få en djupare kunskap om de arbetsökandes kunskaper och personlighet.

När företaget har bestämt sig för att anställa en kandidat skall en anställningsform för anställningen väljas och anställningskontrakt samt eventuellt sekretessavtal skrivas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

En nyanställd kan initialt behöva introduceras och utbildas för tjänsten och därefter kan ytterligare utbildningsinsatser löpande krävas för att bibehålla eller utöka den anställdes kompetens.

När en person anställs för en period som är längre än 3 veckor så måste arbetsgivaren senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet enligt lagen om anställningsskydd (1982:80).

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se