Anställning

Sommarjobb och sommararbete

Ett sommarjobb är en säsongsanställning under sommaren som är en tidsbegränsad anställningsform tillåten att tillämpas enligt lagen om anställningsskydd (1982:80).

Säsongsanställning och säsongsarbete

En säsongsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som får tillämpas enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) utan att det finns någon gräns för längden på en säsong.

Tillsvidareanställning, anställning tills vidare och fast anställning

Om inget annat har avtalats mellan arbetsgivare och arbetstagare gäller ett anställningsavtal tills vidare enligt lagen om anställningsskydd (1982:80), tillsvidareanställning eller fast anställning.

Utbildning, personalutbildning och kompetensutveckling

För att bibehålla och utveckla kompetensen på företaget kan det krävas att arbetsgivaren erbjuder utbildning eller personalutbildning till de anställda på företaget. Vid en nyanställning kan det initalt krävas att den anställde introduceras och utbildas för tjänsten hos arbetsgivaren.Vikariat, vikarie och vikariatanställning

Vikariat är en tidsbegränsad anställningsform som enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) får tillämpas för ett anställningsavtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.

Föregående | Sida: 2 av 2 |