Anställningsintervju

Ett företag som avser att anställa personal brukar i normala fall kalla lämpliga kandidater till en anställningsintervju för att få en djupare kunskap om personens kompetens och personlighet.

En anställningsintervju är ett steg i rekryteringsprocessen som vanligtvis inträffar efter det att lämpliga kandidater valts ut efter granskning av CV och personliga brev. Anställningsintervjuer kan genomföras av en anlitad rekryteringskonsult eller av en representant för företaget.

En anställningsintervju innebär att arbetsgivaren och den arbetssökande träffas öga mot öga och innebär en möjlighet för både den arbetssökande och arbetsgivaren att bedöma huruvida det är lämpligt för den arbetssökande att börja arbeta hos arbetsgivaren.

För att få ut det allra mesta av en anställningsintervju är det bra om arbetsgivaren har förberett frågor till den arbetssökande och eventuellt olika test. Det är viktigt att arbetsgivaren kan göra en rättvis bedömning av alla arbetssökanden så att sannolikheten för att rätt person anställs är tillfredställande hög. Frågorna bör vara utformade utefter den tjänst som skall tillsättas och den kravprofil som upprättats för tjänsten.

I en anställningsintervju är det viktigt för arbetsgivaren att kontrollera den anställdes erfarenheter, kunskaper och möjligheter att ta till sig nya kunskaper. Det kan vara bra att bedöma hur sanningsenlig personen är genom att utforma frågorna på ett visst sätt och vara uppmärksam på personens kroppsspråk. Det är inte omöjligt att en arbetssökande ljuger om sina kunskaper och erfarenheter för att få ett jobb. I en anställningsintervju kan det också vara bra att skapa sig en uppfattning om den arbetsökandens engagemang och ambition.

Det är viktigt för arbetsgivaren att beskriva företaget, kulturen och den tjänst som skall tillsättas på ett tydligt och detaljerat sätt för att försäkra sig om att den arbetssökande kan bedöma hur bra denne skulle passa in på företaget och för tjänsten. Även om arbetsgivaren hemskt gärna vill anställa en viss arbetssökande så kanske den arbetssökande senare kan upptäcka att denne vill arbeta med något annat eller på något annat företag.

Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se