Sekretessavtal

Ett sekretessavtal är ett avtal mellan två parter där den ena parten eller båda parterna lovar att hålla tyst och inte sprida information om den andra partens verksamhet till utomstående.

Ett sekretessavtal skrivs för att den anställde skall hålla tyst om företagshemligheter, inte starta konkurrerande verksamhet och inte heller lämna ut dokument som tillhör företaget.

När en arbetsgivare anställer en arbetstagare är det rekommenderat att arbetsgivaren tecknar ett sekretessavtal med den anställde för att undvika informationsläckage och för att få rätt till ersättning för liden skada vid lojalitetsbrott eller diskretionsbrott från den anställdes sida. Ett sekretessavtal är speciellt viktigt när en anställd får tillgång till kunnande inom företaget och/eller själv skapar kunnande inom företaget som anställd på företaget.

I ett sekretessavtal mellan en arbetsgivare och en anställd förklarar arbetsgivaren att denne har kunskap och kommer att förvärva ytterligare kunskap som inte får spridas till utomstående eftersom sådan spridning kan hota företagets fortsatta existens. Ett sekretessavtal mellan en arbetsgivare och en anställd innebär en lojalitetsförklaring från den anställde och en diskretionsplikt för den anställde som syftar till att skydda all form av kunskap från spridning till utomstående. En anställd får enligt ett sekretessavtal inte sprida konfidentiella uppgifter till utomstående och inte heller använda sin kännedom om konfidentiella uppgifter hos arbetsgivaren i en egen näringsverksamhet.

I ett sekretessavtal kan det också finnas ett konkurrensförbud som innebär att den anställde inte får starta konkurrerande verksamhet under anställningstiden och en kortare tid därefter.

Om en anställd sprider företagets konfidentiella uppgifter till utomstående eller i egen näringsverksamhet använder sin kännedom om dessa uppgifter till skada för arbetsgivaren så har arbetsgivaren rätt till ersättning för liden skada av den anställde.

Ett sekretessavtal mellan en arbetsgivare och en anställd skall skrivas under av båda parter och arbetsgivaren respektive den anställde bör få ett exemplar var av sekretessavtalet.

Gratis mall för sekretessavtal

Uppdaterad: 2013-06-07


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se