Restidsersättning och restid

Restidsersättning är en ersättning som avser att kompensera den anställde för restid utöver den ordinarie arbetstiden som åtgår under en beordrad tjänsteresa.

Bestämmelser om restidsersättning finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal. En arbetstagare som har ett arbete som medför tjänsteresor i betydande omfattning har normalt rätt till restidsersättning endast om arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om det här. En arbetsgivare och en anställd kan välja att inkludera restidsersättningen i den avtalade månadslönen.

Restidsersättning betalas normalt endast ut för restid som ligger före och efter den anställdes ordinarie arbetstid. En anställd får sin normala lön för restid under den ordinarie arbetstiden. Om arbetsgivaren har bekostat sovplats på tåg eller båt under resan så berättigar inte restid mellan klockan 22:00 och 8:00 till restidsersättning.

Restidsersättning betalas normalt ut per timme och endast fulla halvtimmar tas normalt med i beräkningen av restid. Restidsersättningen per timme beräknas enligt bestämmelser i kollektivavtal eller anställningsavtal. Restidsersättningen per timme är i vissa kollektivavtal olika beroende på om restiden är förlagd till en vardag eller en helg. Exempel på hur restidsersättningen per timme beräknas enligt olika kollektivavtal anges nedan:

- (månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstid
- (månadslön/sysselsättningsgrad)/240
- (månadslön/sysselsättningsgrad)/190
- timlönen
- timlönen*60 %
- timlönen*75 %

Restidsersättning utgör kontant bruttolön och är normalt inte är semesterlönegrundande eftersom semesterlön normalt anses ingå i restidsersättningen. Vid löneregistreringen registreras restidsersättning normalt med kvantitet och belopp. Restidsersättning utgör underlag för redovisning och betalning av arbetsgivaravgift respektive preliminärskatt. Avdraget för preliminärskatt från restidsersättningen skall normalt göras enligt skattetabell. Månadslönen (bruttolönen) minus den avdragna preliminärskatten utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde.

Restidsersättning är pensionsgrundande, Fora-grundande och grundande för tjänstepension. Restidsersättning är sjukpenninggrundande om den är återkommande och inte bara tillfällig. Restidsersättning kan vara grundande för fackavgift, facklig granskningsavgift och arbetstidsförkortning. En arbetstagarorganisation kan kräva att arbetsgivaren skall göra avdrag för fackföreningsavgift och eventuell facklig granskningsavgift från den anställdes nettolön och betala dessa avgifter till fackföreningen åt arbetstagaren.

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för restidsersättning redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: restidsersättning för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen har under oktober år 2009 haft 10 timmars restid på vardagar och 10 timmars restid på helger utöver den ordinarie arbetstiden. Restidsersättningen per timme är 104 SEK (25000/240) för vardagar och 132 SEK (25000/190) för helger. Bruttolönen är 27 360 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 735 SEK och en nettolön om 20 625 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
115 Restidsersättning vardag tjm 10 Tim 104 1 040 7210
116 Restidsersättning helg tjm 10 Tim 132 1 320 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: restidsersättning för månadsavlönad arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren har under oktober år 2009 haft en restid om 10 timmar utöver den ordinarie arbetstiden. Restidsersättningen per timme beräknas till 143 SEK (25000/175). Bruttolönen är 26 430 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 486 SEK och en nettolön om 19 944 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 25 000 7010
215 Restidsersättning koll 10 Tim 143 1 430 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: restidsersättning för timavlönad arbetare
En arbetare har en timlön om 100 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren har under oktober år 2009 haft en restid om 10 timmar utöver ordinarie arbetstid som ersätts med timlönen per restidstimme. Bruttolönen är 18 600 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 4 121 SEK och en nettolön om 14 479 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 176 Tim 17 600 7010
315 Restidsersättning timlön 10 Tim 100 1 000 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se