Hyresersättning till anställd

Hyresersättning som en arbetsgivare betalar till en anställd för att få hyra ett rum i dennes privatbostad kan under vissa omständigheter beskattas som inkomst av kapital hos den anställde.

En arbetsgivare kan betala hyresersättning till en anställd för att få hyra ett rum i den anställdes privatbostad som kan används som kontor, garage eller lager i företagsverksamheten.

Hyresersättning till en anställd skall beskattas i inkomstslaget kapital om ett hyresavtal finns och om arbetsgivaren har behov av lokalen i den mån ersättningen inte överstiger marknadsmässig hyra. Om hyrersättning skall beskattas som inkomst av kapital skall arbetsgivaren inte redovisa arbetsgivaravgift och inte heller göra avdrag för preliminärskatt på den utbetalda hyresersättningen. Hyresersättningen skall redovisas som hyresersättning under rubriken kapital i arbetsgivardeklarationen för den anställde. Den anställde har i sin egen inkomstdeklaration rätt att göra avdrag för de merkostnader som har uppkommit i samband med uthyrningen.

Hyresersättning till en anställd för en lokal som arbetsgivaren inte har behov av och hyresersättning som överstiger marknadsmässig hyra skall redovisas och beskattas som kontant bruttolön. Om det inte finns något hyresavtal mellan arbetsgivaren och den anställde men ett behov av lokalen skall arbetsgivaren redovisa hyresersättningen som en kostnadsersättning om utgifterna för lokalen är skattemässigt avdragsgilla för den anställde och i annat fall som kontant bruttolön.

Hyresersättning som skall beskattas i inkomstslaget kapital är inte semesterlönegrundande, inte pensionsgrundande, inte Fora-grundande och inte heller sjukpenninggrundande.

Vid löneregistreringen registreras hyresersättning normalt enbart med belopp. Hyresersättning som skall beskattas som inkomst av kapital utgör inte underlag för arbetsgivaravgifter och preliminär inkomstskatt. Hyresersättning som beskattas som kontant bruttolön utgör underlag för arbetsgivaravgifter och preliminär inkomstskatt. Hyresersättning som redovisas som kostnadsersättning utgör inte underlag för arbetsgivaravgift och preliminär inkomstskatt men blir skattepliktig för den anställde i inkomstdeklarationen och därmed måste den anställde själv göra avdrag för utgifterna avseende lokalen i inkomstdeklarationen.

Hyresersättning som skall beskattas som inkomst av kapital skall redovisas i ruta 039 som "Hyresersättning" i arbetsgivardeklarationen för den anställde. Hyresersättning som beskattas som kontant bruttolön skall redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt" i arbetsgivardeklarationen avseende den anställde. Hyresersättning som beskattas som kostnadsersättning skall tas upp som i ruta 020 som "Övriga kostnadsersättningar" i arbetsgivardeklarationen avseende den anställde.

Exempel: hyresersättning till månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen hyr ut ett rum till arbetsgivaren för 2 000 SEK per månad och skall i samband med den här lönekörningen har hyresersättning för oktober år 2009. Hyresersättningen skall beskattas som inkomst av kapital hos den anställde. Bruttolönen är 25 000 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 5 988 SEK och en nettolön om 21 012 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
745 Hyresersättning 2 000 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se