Förmån av massage och avstressande behandling vid löneregistrering med exempel

Massage och andra avstressande behandlingar som bekostas av arbetsgivaren och som erbjuds hela personalen är en skattefri förmån för de anställda.

Massage och andra avstressande behandlingar räknas som motion eller annan friskvård av enklare slag och av mindre värde. En arbetsgivare måste erbjuda hela företagets personal massage eller andra avstressande behandlingar för att det skall anses vara en skattefri förmån. Skatteverket anser att 5 000 SEK (år 2024/2023) per person och år utgör ett mindre värde, vid varje tillfälle anses 1 000 SEK vara av mindre värde. Båda dessa gränsvärden avser ett belopp inklusive moms. Massage och andra avstressande behandlingar som inte riktar sig till hela personalen är en skattepliktig förmån för de anställda som utnyttjar tjänsterna.

Massage och avstressande behandlingar är metoder som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg. Exempel på behandlingar är kroppsmassage, fotvård, fotmassage, rosenterapi, akupressur, kinesiologi, zonterapi, ljusterapi, homeopati och floating rest.

En arbetsgivare som erbjuder sina anställda skattefri massage och andra avstressande behandlingar behöver inte tillhandahålla tjänsten på arbetsplatsen utan kan ersätta sina anställda för deras utlägg genom direkt betalning eller genom att betala ut kostnadsersättning vid löneutbetalningen. Om en arbetsgivare vill ge sina anställda checkar, klippkort eller kuponger för massage och andra avstressande behandlingar måste han för skattefrihet se till att det på dessa checkar, klippkort eller kuponger:

- finns personlig information om företagets namn och den anställde,
- anges att den endast kan användas för godkända former av motion och annan friskvård,
- inte kan bytas mot varor eller kontanter,
- kan följas upp genom återrapportering till arbetsgivaren.

Den personliga informationen kan vara förtryckt eller på annat sätt angiven av arbetsgivaren. Vidare ska det finnas plats för den anställde att kvittera med sin namnteckning. En förmån är inte skattefri om den kan bytas mot kontanter, andra varor eller andra tjänster.

Massage och andra avstressande behandlingar som bekostas av arbetsgivaren och som utgör skattefria förmåner för de anställda behöver inte tas upp på lönebeskedet för de anställda eftersom de inte skall tas upp till förmånsbeskattning. Massage och andra avstressande behandlingar som utgör skattepliktiga förmåner för en anställd skall tas upp på lönebeskedet för den anställde till förmånsvärdet som utgörs av marknadsvärdet inklusive moms. Förmånsvärdet för skattepliktig massage och andra avstressande behandlingar utgör underlag för redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter och avdrag för preliminärskatt.

Vid löneregistreringen registreras en skattepliktig förmån av massage och andra avstressande behandlingar med belopp i enlighet med förmånsvärdet. Avdraget för preliminärskatt på förmånsvärdet skall normalt göras enligt skattetabell och preliminärskatten skall dras av från den kontanta bruttolönen. Den kontanta bruttolönen minus avdraget för preliminärskatt utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde. Arbetsgivaravgiften och den avdragna preliminärskatten på förmånsvärdet för skattepliktiga förmåner skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket.

Avdrag för preliminärskatt avseende en förmån skall inte medföra att den anställde får en negativ nettolön under månaden, om den anställde inte har någon bruttolön under en månad så skall inte heller något avdrag för preliminärskatt avseende en förmån göras.

Skattepliktiga förmåner utgör en del av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) medan skattefria förmåner inte är pensionsgrundande. Skattepliktiga och skattefria förmåner är inte sjukpenninggrundande (SGI), inte Fora-grundande, inte semesterlönegrundande och inte heller arbetstidsförktningsgrundande.

Utgifter avseende skattefria förmåner för massage och andra avstressande behandlingar får bokföras som skattemässigt avdragsgilla kostnader och momsen för dessa utgifter är avdragsgill som ingående moms. En arbetsgivare som tar upp skattepliktiga förmåner av massage och andra avstressande behandlingar till beskattning får bokföra utgifterna inklusive moms avseende förmånerna som skattemässigt avdragsgilla kostnader. Momsen på utgifter som avser skattepliktiga förmåner för massage och andra avstressande behandlingar är inte avdragsgill som ingående moms utan som en kostnad.

En arbetsgivare som vill undvika att ta upp skattepliktiga förmåner av massage och andra avstressande behandlingar till beskattning skall bokföra utgifterna för förmånerna inklusive moms som skattemässigt avdragsgilla kostnader och göra ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön motsvarande förmånsvärdet (marknadsvärdet inklusive moms för förmånen). Nettolöneavdraget skall bokföras som en negativ kostnad eller intäkt i arbetsgivarens bokföring. Då förmånsvärdet baseras på marknadsvärdet inklusive moms är det inte säkert att förmånsvärdet motsvarar arbetsgivarens kostnader för förmånerna.

Förmånsvärdet för skattefri massage och andra avstressande behandlingar behöver inte tas upp i arbetsgivardeklarationen för den anställde. Förmånsvärdet av skattepliktig massage och andra avstressande behandlingar skall tas upp i ruta 012 som "Övriga skattepliktiga förmåner" i arbetsgivardeklarationen för den anställde.

Exempel: förmån av skattepliktig massage till tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Arbetsgivaren köpte ett kuponghäfte för massage till den anställde för 2 000 SEK inklusive moms utan att uppfylla kraven för skattefrihet. Bruttolönen uppgår till 25 000 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 610 SEK och en nettolön om 18 390 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
729 Andra förmåner (2 000) 7389

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2023/12/26


Kontakta personalekonomi.se