Förmån av tidning, tidskrift och tv-avgift vid löneregistrering med exempel

En förmån av fri tidning, tidskrift eller tv-avgift är normalt skattepliktig för den anställde men tidningar eller tidskrifter som bekostas av arbetsgivaren kan vara skattefria förmåner om de anses vara arbetsredskap.

Ett arbetsredskap är en vara eller tjänst som är av väsentlig betydelse för utförandet av arbetsuppgifterna och som har ett begränsat värde för den anställde privat. Ett arbetsredskap utgör en skattefri förmån till den del det inte går att särskilja den privata nyttan från nyttan i anställningen. Om det går att särskilja den privata nyttan av ett arbetsredskap så skall det privata nyttjande förmånsbeskattas.

Fria tidningar och tidskrifter är skattefria för den anställde om dessa tidningar eller tidskrifter är av väsentlig betydelse för utförandet av arbetsuppgifterna. Tidningar och tidskrifter som sänds till bostaden utgör exempelvis skattefria förmåner för chefredaktörer, journalister, fotografer och grafisk personal. Tidningar och tidskrifter som köps in till arbetsplatsen och som delas mellan många anställda utgör inte en skattepliktig förmån för de anställda.

Om en arbetsgivare betalar tv-avgiften för en anställds privata tv-innehav så utgör det här alltid en skattepliktig förmån för den anställde eftersom det anses utgöra en besparing i den anställdes privata levnadskostnader. Utgifter för särskilda abonnemang utöver tv-avgiften för specifika tv-kanaler som krävs för arbetet kan i undantagsfall vara skattefria för den anställde om arbetsgivaren står för de här utgifterna.

Tidningar, tidskrifter och tv-avgifter som bekostas av arbetsgivaren och som utgör skattefria förmåner för de anställda behöver inte tas upp på lönebeskedet för de anställda eftersom de inte skall tas upp till förmånsbeskattning. Tidningar, tidskrifter och tv-avgifter som utgör en skattepliktig förmån för en anställd skall tas upp på lönebeskedet för den anställde till förmånsvärdet som utgörs av marknadsvärdet inklusive moms. Förmånsvärdet för skattepliktiga tidningar, tidskrifter och tv-avgifter utgör underlag för redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt.

Vid löneregistreringen registreras en skattepliktig förmån av tidningar, tidskrifter och tv-avgifter med belopp i enlighet med förmånsvärdet. Avdraget för preliminärskatt på förmånsvärdet skall normalt göras enligt skattetabell och preliminärskatten skall dras av från den kontanta bruttolönen. Den kontanta bruttolönen minus avdraget för preliminärskatt utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde. Arbetsgivaravgiften och den avdragna preliminärskatten på förmånsvärdet för skattepliktiga förmåner skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket.

Avdrag för preliminärskatt avseende en förmån skall inte medföra att den anställde får en negativ nettolön under månaden, om den anställde inte har någon bruttolön under en månad så skall inte heller något avdrag för preliminärskatt avseende en förmån göras.

Skattepliktiga förmåner utgör en del av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) medan skattefria förmåner inte är pensionsgrundande. Skattepliktiga och skattefria förmåner är inte sjukpenninggrundande (SGI), inte Fora-grundande, inte semesterlönegrundande och inte heller arbetstidsförktningsgrundande.

Utgifter avseende skattefria förmåner av tidningar, tidskrifter och tv-avgifter får bokföras som skattemässigt avdragsgilla kostnader och momsen för dessa utgifter är avdragsgill som ingående moms. En arbetsgivare som tar upp skattepliktiga förmåner av tidningar, tidskrifter och tv-avgifter till beskattning får bokföra utgifterna inklusive moms avseende förmånerna som skattemässigt avdragsgilla kostnader. Momsen på utgifter som avser skattepliktiga förmåner för tidningar, tidskrifter och tv-avgifter är inte avdragsgill som ingående moms utan som en kostnad.

En arbetsgivare som vill undvika att ta upp skattepliktiga förmåner av tidningar, tidskrifter och tv-avgifter till beskattning skall bokföra utgifterna för förmånerna inklusive moms som skattemässigt avdragsgilla kostnader och göra ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön motsvarande förmånsvärdet (marknadsvärdet inklusive moms för förmånen). Nettolöneavdraget skall bokföras som en negativ kostnad eller intäkt i arbetsgivarens bokföring.

Förmånsvärdet för skattefria tidningar, tidskrifter och tv-avgifter behöver inte tas upp i arbetsgivardeklarationen för den anställde. Förmånsvärdet av skattepliktiga tidningar, tidskrifter och tv-avgifter skall tas upp i ruta 012 som "Övriga skattepliktiga förmåner" i arbetsgivardeklarationen för den anställde.

Exempel: skattepliktig förmån av fri tidning till tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Arbetsgivaren köpte en prenumeration av Hälsa & Hem till tjänstemannen om totalt 2 000 SEK inklusive moms under oktober år 2009. Bruttolönen uppgår till 25 000 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 610 SEK och en nettolön om 18 390 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
729 Andra förmåner (2 000) 7389

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se