Drivmedelsförmån och bensinförmån vid löneregistrering med exempel

En skattepliktig drivmedelsförmån uppstår om arbetsgivaren bekostar den anställdes drivmedel vid privata körning med tjänstebil eller egen bil genom att exempelvis tillhandahålla ett bensinkort som den anställde använder vid tankning.

Om arbetsgivaren ger den anställde kontanter eller kontant lön för att den anställde själv skall bekosta drivmedlet för privat körning så räknas detta som kontant bruttolön. Om arbetsgivaren ger den anställde kontanter eller kontant lön som ersättning för den anställdes utgifter avseende drivmedel vid tjänstekörning så räknas det som en kostnadsersättning.

En skattepliktig drivmedelsförmån för en anställd tas upp på den anställdes lönebesked vid löneregistreringen under månaden efter den månad då bilen tankades, när arbetsgivaren har erhållit faktura från drivmedelsföretaget och körjournal från den anställde. Den anställde skall endast beskattas för det drivmedel som har använts vid privat körning men det är då upp till den anställde att i en noggrant förd körjournal visa omfattningen av tjänstekörningen och privatkörningen under en kalendermånad. Om den anställde inte har lämnat in en korrekt ifylld körjournal för en kalendermånad till arbetsgivaren måste allt drivmedel som har betalats av arbetsgivaren beskattas som drivmedelsförmån.

Underlaget för beräkningen av förmånsvärdet för en skattepliktig drivmedelsförmån är arbetsgivarens verkliga kostnad för drivmedlet inklusive moms (marknadsvärdet inklusive moms). Förmånsvärdet för en drivmedelsförmån utgör underlag för redovisning av arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt. Beräkningsreglerna för underlaget gällande preliminärskatt skiljer sig dock åt beroende på om drivmedelsförmånen avser en tjänstebil eller en privat bil.

För en anställd med drivmedelsförmån som avser en tjänstebil (drivmedelsförmån vid bilförmån) är underlaget för arbetsgivaravgift det samma som förmånsvärdet (arbetsgivarens verkliga kostnad för drivmedlet inklusive moms). Preliminärskatteavdraget för en drivmedelsförmån vid bilförmån skall dock beräknas på förmånsvärdet (arbetsgivarens verkliga kostnad för drivmedlet) multiplicerat med 120 %. För en anställd med drivmedelsförmån som avser en egen privat bil är underlaget för arbetsgivaravgift och preliminärskatt det samma som förmånsvärdet (arbetsgivarens verkliga kostnad för drivmedlet).

En skattepliktig drivmedelsförmån för en anställd skall tas upp på lönebeskedet till förmånsvärdet. Om drivmedelsförmånen avser en tjänstebil skall även upphöjt värde av drivmedelsförmånen tas upp för redovisning och beräkning av preliminärskatt.

Vid löneregistreringen registreras en skattepliktig drivmedelsförmån med kvantitet och belopp i enlighet med förmånsvärdet och eventuellt upphöjt förmånsvärde. Avdraget för preliminärskatt på förmånsvärdet och upphöjt förmånsvärde skall normalt göras enligt skattetabell och preliminärskatten skall dras av från den kontanta bruttolönen. Den kontanta bruttolönen minus avdraget för preliminärskatt utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde.

Avdrag för preliminärskatt avseende en förmån skall inte medföra att den anställde får en negativ nettolön under månaden, om den anställde inte har någon bruttolön under en månad så skall inte heller något avdrag för preliminärskatt avseende en förmån göras.

Arbetsgivaravgiften och den avdragna preliminärskatten på förmånsvärdet för skattepliktiga förmåner skall redovisas i arbetsgivardeklarationen och betalas till Skatteverket.

Skattepliktiga förmåner utgör en del av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) medan skattefria förmåner inte är pensionsgrundande. Skattepliktiga och skattefria förmåner är inte sjukpenninggrundande (SGI), inte Fora-grundande, inte semesterlönegrundande och inte heller arbetstidsförkortningsgrundande.

En arbetsgivare som tar upp en skattepliktig drivmedelsförmån avseende tjänstebil till beskattning får bokföra utgiften exklusive moms avseende drivmedlet som en skattemässigt avdragsgill kostnad och dra av momsen som ingående moms. Vid utgifter för drivmedelsförmån som avser den anställdes egna bil så är inte momsen avdragsgill som ingående moms, momsen får dras av som en kostnad.

En arbetsgivare som vill undvika att ta upp drivmedelsförmånen till beskattning skall bokföra utgiften för förmånen som en skattemässigt avdragsgill kostnad och göra ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön motsvarande förmånsvärdet (marknadsvärdet inklusive moms för förmånen). Nettolöneavdraget skall bokföras som en negativ kostnad eller intäkt i arbetsgivarens bokföring. Då förmånsvärdet baseras på marknadsvärdet inklusive moms är det inte säkert att förmånsvärdet motsvarar arbetsgivarens kostnad för förmånen.

Förmånsvärdet för en skattepliktig drivmedelsförmån som avser en privat bil skall tas upp i ruta 012 som "Övriga skattepliktiga förmåner" i arbetsgivardeklarationen för den anställde. I arbetsgivardeklarationen för en anställd som erhållit skattepliktig drivmedelsförmån som avser en tjänstebil skall förmånsvärdet och det upphöjda förmånsvärdet tas upp i ruta 018 som "Drivmedel vid bilförmån".

Förmånsvärdet för en drivmedelsförmån beräknas normalt (Skatteverket) som total kostnad för drivmedel under en månad multiplicerat med proportionen av privat körning under samma månaden: (total kostnad inklusive moms för månaden / totalt antal körda mil under månaden) * antal körda mil privat. Ett alternativt sätt att beräkna förmånsvärdet är att beräkna: drivmedelspriset per mil * verklig förbrukning per mil * antal körda mil privat. Det alternativa sättet kan användas om en tankning räcker i flera månader.

Exempel: drivmedelsförmån avseende tjänstebil för tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Arbetsgivaren har erhållit en bensinfaktura avseende oktober år 2009 på 4000 SEK inklusive moms och en körjournal från tjänstemannen som visar att den anställde kört 200 mil i tjänsten och 100 mil privat. Tjänstemannen har en tjänstebil och skall beskattas för en drivmedelsförmån om 1 333 SEK (4000*(100/300)). Avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 486 SEK och en nettolön om 18 514 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
736 Förmån fri bensin vid tjänstebil 1 333 SEK 1,00 (1 333) 7385
737 Upphöjt värde av fri bensin 1 333 SEK 0,20 (266,60) 7385
738 Antal körda mil, fri bensin 100 Mil

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: drivmedelsförmån avseende privat bil för tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Arbetsgivaren har erhållit en bensinfaktura avseende oktober år 2009 på 4000 SEK inklusive moms och en körjournal från tjänstemannen som visar att den anställde kört 200 mil i tjänsten och 100 mil privat. Tjänstemannen kör med en privat bil och skall beskattas för en drivmedelsförmån om 1 333 SEK (4000*(100/300)). Avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 6 424 SEK och en nettolön om 18 576 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
739 Drivmedelsförmån privat bil 1 333 SEK 1,00 (1 333) 7385
738 Antal körda mil, fri bensin 100 Mil

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019/11/05


Kontakta personalekonomi.se