Förmån av flygrabatt och hotellrabatt vid löneregistrering med exempel

Flygrabatter och hotellrabatter som lämnas av flygbolag och hotell för visad kundtrohet i samband med tjänsteresor som betalas av arbetsgivaren utgör skattepliktiga förmåner för anställda om de utnyttjas för privat bruk.

En anställd som ofta är ute på tjänsteresor där arbetsgivaren betalar flygresor och hotell kan erhålla flygrabatter och hotellrabatter från flygbolag och hotell som vill gottgöra sina trogna kunder. Rabatterna kan avse fria övernattningar, fria flygresor, reducerade priser på flygresor och reducerade priser på mat med mera.

En anställd som utnyttjar flygrabatter och hotellrabatter privat vid exempelvis en semesterresa skall beskattas för förmånsvärdet av dessa flygrabatter och hotellrabatter. En förutsättning för att förmånsbeskattning skall utgå är att arbetsgivaren har bekostat de tjänsteresor som har givit upphov till rabatterna.

Den anställde är skyldig att underrätta arbetsgivaren om den anställde privat har utnyttjat rabatter som egentligen tillhör arbetsgivaren senast en månad efter det att rabatterna har utnyttjats för privata ändamål.

Förmånsvärdet för privat utnyttjade flygrabatter och hotellrabatter utgörs av marknadsvärdet inklusive moms och skall tas upp på lönebeskedet för den anställde. Förmånsvärdet för privat utnyttjade flygrabatter och hotellrabatter utgör underlag för redovisning av arbetsgivaravgifter och avdrag för preliminärskatt.

Vid löneregistreringen registreras en skattepliktig förmån av rabatter med belopp i enlighet med förmånsvärdet. Avdraget för preliminärskatt på förmånsvärdet skall normalt göras enligt skattetabell och preliminärskatten skall dras av från den kontanta bruttolönen. Den kontanta bruttolönen minus avdraget för preliminärskatt utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde.

Avdrag för preliminärskatt avseende en förmån skall inte medföra att den anställde får en negativ nettolön under månaden, om den anställde inte har någon bruttolön under en månad så skall inte heller något avdrag för preliminärskatt avseende en förmån göras.

Arbetsgivaravgiften och den avdragna preliminärskatten på förmånsvärdet för skattepliktiga förmåner skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket.

Skattepliktiga förmåner utgör en del av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) medan skattefria förmåner inte är pensionsgrundande. Skattepliktiga och skattefria förmåner är inte sjukpenninggrundande (SGI), inte Fora-grundande, inte semesterlönegrundande och inte heller arbetstidsförkotningsgrundande.

En arbetsgivare som vill undvika att ta upp den skattepliktiga förmånen av flygrabatter och hotellrabatter till beskattning skall göra ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön motsvarande förmånsvärdet (marknadsvärdet inklusive moms för förmånen). Nettolöneavdraget skall bokföras som en negativ kostnad eller intäkt i arbetsgivarens bokföring. Då förmånsvärdet baseras på marknadsvärdet inklusive moms är det inte säkert att förmånsvärdet motsvarar arbetsgivarens kostnader för förmånerna.

Förmånsvärdet av skattepliktiga flygrabatter och hotellrabatter skall tas upp i ruta 012 som "Övriga skattepliktiga förmåner" i arbetsgivardeklarationen för den anställde.

Exempel: förmån av flygrabatt för tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Den anställde har privat utnyttjat en flygrabatt till ett värde om 5 000 SEK inklusive moms vid en privat semesterresa som skall tas upp som en skattepliktig förmån på lönebeskedet. Avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 7 542 SEK och en nettolön om 17 458 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
729 Andra förmåner (5 000) 7389

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se