Förmån av hushållstjänster vid löneregistrering med exempel

Hushållstjänster som bekostas av arbetsgivaren och som utförs hemma hos en anställd utgör en skattepliktig förmån för den anställde.

Hushållstjänster är bland annat städning, matlagning, gräsklippning, barnpassning och omsorg som utförs i eller i nära anslutning till en bostad. Om en arbetsgivare tillhandahåller hushållstjänster till en anställd så utgör det alltid en skattepliktig förmån för den anställde.

Förmånsvärdet för hushållstjänster utgörs av marknadsvärdet inklusive moms och skall tas upp till beskattning på den anställdes lönebesked vid löneregistreringen. En anställd som har en skattepliktig förmån av hushållstjänster kan få skattereduktion för arbetskostnaden avseende hushållsarbete men måste då själv ansöka om skattereduktionen.

Förmånsvärdet för skattepliktiga hushållstjänster utgör underlag för redovisning och betalning av arbetsgivaravgifter. Förmånsvärdet för hushållstjänster som avser arbetskostnader skall inte utgöra underlag för redovisning och betalning av preliminärskatt eftersom den anställde har rätt att söka skattereduktion för hushållsarbete. Förmånsvärdet för hushållstjänster som inte avser arbete skall utgöra underlag för redovisning och betalning av preliminärskatt.

Vid löneregistreringen registreras en skattepliktig förmån av hushållstjänster med belopp i enlighet med förmånsvärdet. Avdraget för preliminärskatt på förmånsvärdet som inte avser arbete skall normalt göras enligt skattetabell och preliminärskatten skall dras av från den kontanta bruttolönen. Den kontanta bruttolönen minus avdraget för preliminärskatt utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde. Arbetsgivaravgiften och den avdragna preliminärskatten på förmånsvärdet för skattepliktiga förmåner skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket.

Avdrag för preliminärskatt avseende en förmån skall inte medföra att den anställde får en negativ nettolön under månaden, om den anställde inte har någon bruttolön under en månad så skall inte heller något avdrag för preliminärskatt avseende en förmån göras.

Skattepliktiga förmåner utgör en del av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) medan skattefria förmåner inte är pensionsgrundande. Skattepliktiga och skattefria förmåner är inte sjukpenninggrundande (SGI), inte Fora-grundande, inte semesterlönegrundande och inte heller arbetstidsförktningsgrundande.

En arbetsgivare som tar upp skattepliktiga förmåner av hushållstjänster till beskattning får bokföra utgifterna inklusive moms avseende förmånerna som skattemässigt avdragsgilla kostnader. Momsen på utgifter som avser skattepliktiga förmåner av hushållstjänster är inte avdragsgill som ingående moms utan som en kostnad.

En arbetsgivare som vill undvika att ta upp skattepliktiga förmåner av hushållstjänster till beskattning skall bokföra utgifterna för förmånerna inklusive moms som skattemässigt avdragsgilla kostnader och göra ett nettolöneavdrag från den anställdes nettolön motsvarande förmånsvärdet (marknadsvärdet inklusive moms för förmånen). Nettolöneavdraget skall bokföras som en negativ kostnad eller intäkt i arbetsgivarens bokföring. Då förmånsvärdet baseras på marknadsvärdet inklusive moms är det inte säkert att förmånsvärdet motsvarar arbetsgivarens kostnader för förmånerna.

Förmånsvärdet av hushållstjänster skall tas upp i ruta 012 som "Övriga skattepliktiga förmåner" i arbetsgivardeklarationen för den anställde.

Exempel: förmån av hushållstjänster för tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen har en skattepliktig förmån av hushållstjänster till ett förmånsvärde om 3 000 SEK per månad, något avdrag för preliminärskatt avseende förmånsvärdet görs inte. Avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 5 988 SEK och en nettolön om 19 012 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
725 Förmån hushållstjänster (3 000) 7392

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Kontakta personalekonomi.se