Tillsvidareanställning, anställning tills vidare och fast anställning

Om inget annat har avtalats mellan arbetsgivare och arbetstagare gäller ett anställningsavtal tills vidare enligt lagen om anställningsskydd (1982:80), tillsvidareanställning eller fast anställning.

En tillsvidareanställning gäller på obestämd tid och måste sägas upp för att upphöra att gälla. En uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara skriftlig och sakligt grundad medan en arbetstagare kan göra en muntlig uppsägning utan saklig grund. När ett anställningsavtal som gäller tills vidare sägs upp tillämpas en minsta uppsägningstid om 1 månad men en anställd kan beroende på anställningstiden ha rätt till en längre uppsägningstid.

Ett anställningsavtal som gäller tills vidare kan enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) också upphöra om arbetstagaren grovt misskött sig eller om arbetsgivaren väsentligen har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

En tillsvidareanställning är både för arbetsgivaren och arbetstagaren den absolut säkraste anställningsformen. En tillsvidareanställning är dock mer riskfylld för en arbetsgivare jämfört med för en arbetstagare eftersom uppsägningstiden inte är ömsesidig utan till fördel för arbetstagaren som alltid kan välja en uppsägningstid om 1 månad enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). Om en arbetsgivare måste säga upp en anställd som är anställd tills vidare på grund av arbetsbrist kan uppsägningstiden vara upp till 6 månader lång. Uppsägningstiden vid uppsägning på grund av personliga skäl är minst 2 veckor och vid avsked kan det minst handla om 1 vecka innan den anställde får lämna sin anställning.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se