Sommarjobb och sommararbete

Ett sommarjobb är en säsongsanställning under sommaren som är en tidsbegränsad anställningsform tillåten att tillämpas enligt lagen om anställningsskydd (1982:80).

En arbetsgivare kan ge studerande eller andra som är lediga under sommaren arbete under sommaren för att avlasta och göra det möjligt för de ordinarie anställda att ta ut sin semesterledighet. Det är ofta minderåriga (under 18 år) som får sommarjobb och det är därför viktigt för arbetsgivaren att vara uppmärksam på de bestämmelser som gäller för minderåriga i arbetsmiljölagen (1977:1160) och i arbetsmiljöverkets föreskrifter.

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och som träffar avtal om tidsbegränsad anställning för arbete som avses med kollektivavtalet, skall snarast underrätta den berörda lokala arbetstagarorganisationen om anställningsavtalet enligt lagen om anställningsskydd (1982:80).

Ett anställningsavtal om ett sommarjobb gäller för en begränsad tid, från ett datum till ett annat datum, och upphör utan uppsägning när anställningstiden går ut enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). En arbetsgivare måste lämna ett skriftligt uppsägningsbesked till en sommarjobbare som arbetat mer än 6 månader under de senaste 2 åren och dennes lokala arbetstagarorganisation minst en månad före säsongens början om den anställde inte får fortsatt säsongsanställning.

Om en arbetsgivare eller en arbetstagare vill säga upp ett anställningsavtal som avser ett sommarjobb i förtid så tillämpas de vanliga reglerna om uppsägning enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). En arbetsgivare måste ha saklig grund för en uppsägning och lämna ett skriftligt uppsägningsbesked till den anställde. Den anställde kan muntligen säga upp avtalet utan saklig grund men måste tillämpa en uppsägningstid om 1 månad.

Ett anställningsavtal som gäller ett sommarjobb kan enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) också upphöra om arbetstagaren grovt misskött sig eller om arbetsgivaren väsentligen har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

Bestämmelserna i lagen om anställningsskydd (1982:80) som gäller säsongsanställning kan avtalas bort genom kollektivavtal varför andra regler om sommarjobb än de som anges i lagen om anställningsskydd (1982:80) kan gälla för en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se