Säsongsanställning och säsongsarbete

En säsongsanställning är en tidsbegränsad anställningsform som får tillämpas enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) utan att det finns någon gräns för längden på en säsong.

Anställningsavtal med säsongsanställning tecknas vanligtvis för arbeten som är beroende av en särskild säsong eller en årstid. Säsonsarbete kan vara jordgubbsplockning, arbete på sommarland eller arbete på en skidanläggning.

En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal och som träffar avtal om tidsbegränsad anställning för arbete som avses med kollektivavtalet, skall snarast underrätta den berörda lokala arbetstagarorganisationen om anställningsavtalet enligt lagen om anställningsskydd (1982:80).

En säsongsanställning kan enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) avse en valfri tidsperiod och en anställd kan bli säsongsanställd hur många gånger som helst.

En säsongsanställning är en tidsbegränsad anställning som gäller för en viss tid, från ett visst datum till ett annat datum, och en sådan anställning upphör att gälla utan uppsägning när anställningstiden har gått ut enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). En arbetsgivare måste lämna ett skriftligt uppsägningsbesked till en säsongsanställd som arbetat mer än 6 månader under de senaste 2 åren och dennes lokala arbetstagarorganisation minst en månad före säsongens början om den anställde inte får fortsatt säsongsanställning.

Om en arbetsgivare eller en arbetstagare vill säga upp ett anställningsavtal som avser en säsonganställning i förtid så tillämpas de vanliga reglerna om uppsägning enligt lagen om anställningsskydd (1982:80), den uppsägningstid som skall gälla måste vara avtalad. En arbetsgivare måste ha saklig grund för en uppsägning och lämna ett skriftligt uppsägningsbesked till den anställde. Den anställde kan muntligen säga upp avtalet utan saklig grund men måste tillämpa den uppsägningstid som har avtalats i anställningsavtal eller kollektivavtal.

Ett anställningsavtal om säsongsanställning kan enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) också upphöra om arbetstagaren grovt misskött sig eller om arbetsgivaren väsentligen har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

Bestämmelserna i lagen om anställningsskydd (1982:80) som gäller säsongsanställning kan avtalas bort genom kollektivavtal varför det inte är säkert att en arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal får tillämpa anställningsformen säsongsanställning.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2011-07-07


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se