Utbildning, personalutbildning och kompetensutveckling

För att bibehålla och utveckla kompetensen på företaget kan det krävas att arbetsgivaren erbjuder utbildning eller personalutbildning till de anställda på företaget. Vid en nyanställning kan det initalt krävas att den anställde introduceras och utbildas för tjänsten hos arbetsgivaren.

Utbildning till de anställda, personalutbildning, är olika viktigt i olika branscher. I vissa branscher som är personalintensiva och som säljer sin kompetens kan utbildning eller personalutbildning vara helt avgörande för företagets överlevnad.

Personalutbildning kan innebära att personalen gör ett mer effektivt och/eller ett mer produktivt arbete. Ett mer effektivt arbete innebär att personalen på ett bättre sätt tillgodoser de krav och önskemål som finns internt i företaget och externt hos företagets kunder. Ett mer produktivt arbete innebär ett mer resurssnålt arbete när det gäller användningen av material, kapital och personal. Kompetensutveckling kan för företaget innebära att man får ut mer från de mänskliga resurserna i företaget.

Det är normalt inte lämpligt att kräva att personalen skall utbilda sig utan kompensation på fritiden då det är viktigt att de anställda har en balans i livet med fritidssysselsättningar, familjeliv och vila utöver arbetet. Arbetsgivaren får normalt avsätta tid till personalutbildning på betald arbetstid och även stå för utbildningskostnaderna. En utbildningsinsats utgör dock en investering i framtiden och om en eller flera av de anställda slutar sin anställning på företaget så kanske det är ett annat företag som får tillgodogöra sig frukterna av utbildningsinsatserna.

Kompetensutveckling behöver inte ha en direkt anknytning till personalens arbetsuppgifter utan företaget kan ha personalutbildning som gör personalen mer motiverad och engagerad.

Personalutbildning kan ske internt med företagets egen personal som lärare och föreläsare eller genom att anlita en extern utbildningskonsult som står för utbildningen. Det finns heller inget som hindrar att utbildningen förläggs till en extern plats utanför företagets väggar inom eller utom landet. För att få skattemässigt avdrag för utgifter avseende personalutbildning krävs det att utbildningen är till nytta för företaget och om utbildningen förläggs utomlands får inte utbildningens utgifter vara mycket högre jämfört med om utbildningen var förlagd inom landet för att skattemässigt avdrag för utgifterna skall beviljas.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se