Ledighet & frånvaro

Sjuklön och sjukfrånvaro vid löneregistrering med exempel

När en anställd har fått en sjukdom som satt ned arbetsförmågan eller en allvarlig sjukdom som kan smitta andra får den anställde stanna hemma från arbetet och under de första dagarna i sjukperioden erhålla sjuklön från arbetsgivaren efter det att en sjukanmälan till arbetsgivaren gjorts.

Studieledighet och ledighet för utbildning vid löneregistrering med exempel

En anställd som har arbetat tillräckligt länge hos arbetsgivaren har enligt studieledighetslagen (1974:981) efter ansökan hos arbetsgivaren rätt till ledighet från arbetet för att undergå utbildning.

Tjänsteledighet vid löneregistrering med exempel

Tjänsteledighet är normalt obetald ledighet från arbetet som en anställd har rätt till enligt lag, kollektivavtal eller anställningsavtal efter ansökan hos arbetsgivaren.

Föregående | Sida: 3 av 3 |