Tjänsteledighet vid löneregistrering med exempel

Tjänsteledighet är normalt obetald ledighet från arbetet som en anställd har rätt till enligt lag, kollektivavtal eller anställningsavtal efter ansökan hos arbetsgivaren.

En anställd som vill ta ut tjänsteledighet skall anmäla detta till arbetsgivaren en viss tid före det att ledigheten skall påbörjas. Anmälan för tjänsteledighet bör normalt göras på en skriftlig ledighetsansökan som den anställde fyller i och lämnar till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren skall inom viss tid lämna besked till den anställde huruvida tjänsteledighet beviljas eller ej baserat på den ledighetsansökan som den anställde gjort. En arbetsgivare kan beroende på typen av tjänsteledighet ha rätt att skjuta upp tidpunkten för tjänsteledigheten.

En anställd har normalt rätt att avbryta sin tjänsteledighet och återgå till sin anställning men måste då meddela arbetsgivaren en viss tid i förväg beroende på vilken typ av tjänsteledighet det rör sig om. En anställds arbetsförhållanden och arbetsvillkor får normalt inte försämras på grund av att den anställde tar ut tjänsteledighet. När den anställde kommer tillbaka till arbetet från tjänsteledigheten har han rätt till samma eller likvärdig anställning i företaget som han hade innan tjänsteledigheten togs ut.

Vanliga former av tjänsteledighet är föräldraledighet, ledighet för vård av sjukt barn, ledighet för tjänstgöring i försvaret, ledighet för utbildning, ledighet för att starta näringsverksamhet och ledighet för svenskundervisning för invandrare.

Tjänsteledighet kan i vissa fall och under viss tid vara semesterlönegrundande såsom vid föräldraledigheten men annars är tjänsteledighet normalt inte semesterlönegrundande.

Vid löneregistreringen registreras tjänsteledighet olika beroende på om den anställde är månadsavlönad eller timavlönad. Tjänsteledighet för en månadsavlönad registreras genom att ett löneavdrag från bruttolönen registreras med kvantitet och belopp. Tjänsteledighet för en timavlönad registreras genom att tjänsteledigheten registreras med kvantitet. Bruttolöneavdraget vid tjänsteledighet görs enligt kollektivavtal och/eller anställningsavtal per kalenderdag, arbetsdag eller arbetstimme.

Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 12 / 260 dagar
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön / 21 dagar (25 dagar vid 6 dagars vecka)
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 4,6 %
Löneavdrag per kalenderdag: Månadslön * 12 / 365 dagar
Löneavdrag per kalendermånad: Månadslönen
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstid
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön*12)/(52*veckoarbetstid)

Exempel: tjänsteledighet för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen har blivit beviljad tjänsteledighet med start den 1 oktober år 2009 och 6 månader framåt för att syssla med daytrading på heltid i egen näringsverksamhet. Löneavdraget görs per kalendermånad med 25 000 SEK och bruttolönen är 0 SEK.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
193 Tjänstledig hel månad, tjm -31 Kaldgr -25 000 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: tjänsteledighet för månadsavlönad arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren blev beviljad tjänsteledighet under en dag i oktober 2009 för att titta på hockey, vilket på företaget utgör giltig grund för tjänsteledighet. Löneavdraget görs per arbetstimme med 143 SEK (25000/175) då avtalstiden för arbetaren är 175 timmar. Bruttolönen är 23 856 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 5 696 SEK och en nettolön om 18 160 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 25 000 7010
278 Tjänstledig < 5 dgr koll -8 Tim 143 -1 144 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: tjänsteledighet för timavlönad arbetare
En arbetare har en timlön om 100 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren blev beviljad tjänsteledighet under en dag i oktober 2009 för att titta på hockey vilket på företaget utgör giltig grund för tjänsteledighet. Bruttolönen är 16 800 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 3 595 SEK och en nettolön om 13 205 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 168 Tim 100 16 800 7010
844 Annan ej semestergr. frånvaro -8 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2013/05/13


Kontakta personalekonomi.se