Personalsystem

Standardlönebesked och standardlön

Ett standardlönebesked är ett förinställt lönebesked för en anställd som kan innehålla de lönearter som återkommer varje månad. Ett standardlönebesked sparar tid vid lönekörningen då lönebesked och lönearter läggs till automatiskt när en ny lönekörning skapas.

Tidrapport och frånvarorapport

En tidrapport används för att redovisa arbetad tid för anställd personal och en frånvarorapport används för att redovisa frånvarotid och frånvaroorsak för anställd personal inför en lönekörning.

Vad är ett löneprogram?

Ett löneprogram används för att registrera löneutbetalningar till anställda, beräkna semesterlön/semesterdagar, skapa underlag för redovisning av personalskatter, skapa övertidsjournal och skapa kontrolluppgifter med mera.

Övertidsjournal, mertidsjournal och jourtidsjournal

En arbetsgivare är enligt arbetstidslagen (1982:673) skyldig att föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid för varje enskild anställd i en övertidsjournal.Föregående | Sida: 2 av 2 |