Standardlönebesked och standardlön

Ett standardlönebesked är ett förinställt lönebesked för en anställd som kan innehålla de lönearter som återkommer varje månad. Ett standardlönebesked sparar tid vid lönekörningen då lönebesked och lönearter läggs till automatiskt när en ny lönekörning skapas.

I ett standardlönebesked kan man exempelvis lägga till lönearten för månadslön och månadslönen i kronor. Det kan även vara lämpligt att lägga till eventuella förmåner och vanligt återkommande kostnadsersättningar för anställda.

När man lägger till ett standardlönebesked kan man även lägga till den anställdes månadslön eller timlön, om dessa standardlöner anges så kommer exempelvis sjuklönen att kunna beräknas automatiskt.

Andra anställningsvariabler som kan anges för en anställd när ett standardlönebesked upprättas är snittlön för sjukavdrag, helglön, förmånsvärde för bil, datorhyra och fria personvariabler. Angivande av anställningsvariabler och fria personvariabler gör att beräkningar kan göras automatiskt för lönearter enligt deras beräkningsregler. Snittlön för sjukavdrag används för anställda som har rörlig ersättning och är en snittlön som har beräknats för en tidigare period enligt vad som anges i kollektivavtal eller anställningsavtal.

Ett standardlönebesked innebär att det blir smidigare att göra löneregistreringen och att eventuellt enbart frånvaro måste registreras för den anställde när lönekörningen skapas.

Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se