Löner & arbetsersättningar

Övertidsersättning vid löneregistrering med exempel

Övertidsersättning betalas ut till anställda som arbetar övertid, med övertid menas arbetstid utöver den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare. Ordinarie arbetstid för en heltidsanställd är enligt arbetstidslagen (1982:80) 40 timmar per arbetsvecka.

Föregående | Sida: 4 av 4 |