Arbetstid

Övertid och övertidsarbete

Övertid är enligt arbetstidslagen (1982:673) arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid och jourtid för en heltidsanställd arbetstagare.

Föregående | Sida: 2 av 2 |