Ledighet för vård av sjukt barn vid löneregistrering med exempel

En förälder har enligt föräldraledighetslagen (1995:584) rätt att vara ledig från arbetet för vård av sjukt barn under förutsättning att den anställde har rätt till tillfällig föräldrapenning för denna vård.

Som förälder räknas också rättslig vårdnadshavare som har vård om ett barn, den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem och den som stadigvarande sammanbor med en förälder.

En förälder har enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som inte har fyllt tolv år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med

1. sjukdom eller smitta hos barnet,
2. sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare,
3. besök i samhällets förebyggande barnhälsovård,
4. vårdbehov som uppkommer till följd av att barnets andra förälder besöker läkare med ett annat barn till någon av föräldrarna, under förutsättning att sistnämnda barn omfattas av bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning.

En förälder med ett barn som är yngre än 240 dagar har enligt föräldraledighetslagen (1995:584) rätt till ledighet för att vårda sitt barn om den ordinarie vårdaren blivit sjuk eller smittad oavsett om ledigheten berättigar till tillfällig föräldrapenning eller inte.

Föräldrar till ett allvarligt sjukt barn under 18 år har enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) rätt till tillfällig föräldrapenning när de behöver avstå från förvärvsarbete för vård av barnet.

Tillfällig föräldrapenning betalas normalt högst ut under 60 dagar för varje barn och år enligt lagen om allmän försäkring (1962:381). Vid vård av ett allvarligt sjukt barn under 18 år utges tillfällig föräldrapenning under ett obegränsat antal dagar.

En anställd som måste vara ledig från arbetet för vård av sjukt barn måste anmäla det här till arbetsgivaren snarast efter det att det inte längre finns några hinder för att göra en sådan anmälan. En arbetsgivare får enligt föräldraledighetslagen (1995:584) inte missgynna en arbetstagare som är ledig från arbetet för vård av sjukt barn i enlighet med bestämmelserna i föräldraledighetslagen. Arbetstagaren skall meddela arbetsgivaren om sin återgång till arbetet när någon ledighet för vård av sjukt barn inte längre behövs.

En anställd som är ledig från arbetet för vård av sjukt barn skall normalt inte erhålla någon ersättning från arbetsgivaren under ledigheten eftersom den anställde då normalt får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Ledighet för vård av sjukt barn är semesterlönegrundande under 120 dagar eller 180 dagar för en ensamstående förälder enligt semesterlagen (1977:480).

Vid löneregistreringen registreras ledighet för vård av sjukt barn olika beroende på om den anställde är månadsavlönad eller timavlönad. Ledighet för vård av sjukt barn för en månadsavlönad registreras genom att ett löneavdrag från bruttolönen registreras med kvantitet och belopp. Ledighet för vård av sjukt barn för en timavlönad registreras genom att ledigheten registreras med kvantitet. Bruttolöneavdraget vid ledighet för vård av sjukt barn görs enligt kollektivavtal och/eller anställningsavtal per kalenderdag, arbetsdag eller arbetstimme.

Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 12 / 260 dagar
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön / 21 dagar (25 dagar vid 6 dagars vecka)
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 4,6 %
Löneavdrag per kalenderdag: Månadslön * 12 / 365 dagar
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstid
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön*12)/(52*veckoarbetstid)

Exempel: vård av sjukt barn för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen har under 56 arbetstimmar i oktober år 2009 varit hemma för att vårda ett sjukt barn och hela frånvarotiden är semesterlönegrundande. Löneavdraget görs per arbetstimme med 144 SEK ((25000*12)/(52*40)). Bruttolönen är 16 936 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 3 654 SEK och en nettolön om 13 282 SEK skall utbetalas till tjänstemannen.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
160 Vård av barn 100 % avdrag, tjm -56 Tim 144 -8 064 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: vård av sjukt barn för månadsavlönad arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren har under oktober år 2009 varit hemma för att vårda ett sjukt barn i 7 arbetsdagar och frånvarotiden är inte semesterlönegrundande. Löneavdraget görs per arbetsdag med 1 154 SEK ((25000*12)/260). Bruttolönen är 16 922 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 3 654 SEK och en nettolön om 13 268 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 25 000 7010
263 Vård av barn dag 120-, koll -7 Kaldgr 1 154 -8 078 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: vård av sjukt barn för timavlönad arbetare
En arbetare har en timlön om 100 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren har under oktober år 2009 varit hemma för att vårda ett sjukt barn i 10 kalenderdagar eller 56 arbetstimmar och frånvarotiden är semesterlönegrundande. Bruttolönen är 12 000 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 2 194 SEK och en nettolön om 9 806 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 120 Tim 12 000 7010
841 Vård av barn semestergr. frånvaro -56 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019/07/01


Kontakta personalekonomi.se