Ledighet för trängande familjeskäl vid löneregistrering med exempel

En arbetstagare har enligt lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl (1998:209) rätt att vara ledig från arbetet om någon närstående till arbetstagaren har drabbats av sjukdom eller olycksfall som kräver omedelbar närvaro av arbetstagaren.

En arbetstagare har rätt till ledighet av trängande familjeskäl när arbetstagaren absolut måste vara närvarande hos en närstående som är sjuk eller som har drabbats av ett olycksfall. Närstående till en arbetstagare är make, maka, sambo, syskon, barn, föräldrar och vänner som står den anställde nära.

Då ledigheten av trängande familjeskäl inte kan planeras i förväg krävs det inte någon ansökan i förväg till arbetsgivaren av arbetstagaren men arbetsgivaren skall anmäla sin frånvaro till arbetsgivaren så fort det inte längre finns några hinder för en sådan anmälan.

Ledighet av trängande familjeskäl utgör normalt en kortvarig ledighet som omfattar ett mindre antal arbetsdagar. Om längre ledighet krävs för att ta hand om en närstående till arbetstagaren kan ledighet för närståendevård vara aktuellt.

En arbetstagare som utnyttjar sin rätt till ledighet av trängande familjeskäl enligt lagen (1998:209) får inte sägas upp eller avskedas av arbetsgivaren på grund av detta. En arbetstagare som är ledig av trängande familjeskäl får inte missgynnas av arbetsgivaren när det gäller anställningsförmåner, anställningsvillkor och omplaceringar inom företaget.

En anställd som är ledig av trängande familjeskäl skall normalt inte erhålla någon ersättning från arbetsgivaren under ledigheten och frånvarotiden är inte semesterlönegrundande.

Vid löneregistreringen registreras ledighet av trängande familjeskäl olika beroende på om den anställde är månadsavlönad eller timavlönad. Ledighet av trängande familjeskäl för en månadsavlönad registreras genom att ett löneavdrag från bruttolönen registreras med kvantitet och belopp. Ledighet av trängande familjeskäl för en timavlönad registreras genom att frånvaron registreras med kvantitet. Bruttolöneavdraget vid ledighet av trängande familjeskäl görs enligt kollektivavtal och/eller anställningsavtal per kalenderdag, arbetsdag eller arbetstimme.

Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 12 / 260 dagar
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön / 21 dagar (25 dagar vid 6 dagars vecka)
Löneavdrag per arbetsdag: Månadslön * 4,6 %
Löneavdrag per kalenderdag: Månadslön * 12 / 365 dagar
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön/sysselsättningsgrad)/avtalstid
Löneavdrag per arbetstimme: (Månadslön*12)/(52*veckoarbetstid)

Exempel: ledighet av trängande familjeskäl för månadsavlönad tjänsteman
En tjänsteman har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende november månad med 168 arbetstimmar betalas ut till tjänstemannen. Tjänstemannen var ledig av trängande familjeskäl i 10 arbetstimmar under oktober år 2009. Löneavdraget görs per arbetstimme med 143 SEK (25000/175). Bruttolönen är 23 570 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 5 580 SEK och en nettolön om 17 990 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
101 Månadslön tjm 168 Tim 25 000 7210
161 Tjänstledig timavdrag, tjm -10 Tim 143 -1 430 7210

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: ledighet av trängande familjeskäl för månadsavlönad arbetare
En arbetare har en månadslön om 25 000 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren var ledig i 10 arbetstimmar under oktober år 2009 på grund av trängande familjeskäl. Löneavdraget görs per arbetstimme med 143 SEK (25000/175). Bruttolönen är 23 570 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 5 580 SEK och en nettolön om 17 990 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
200 Månadslön koll 176 Tim 25 000 7010
276 Tjänstledig timavdrag, koll -10 Tim 143 -1 430 7010

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: ledighet av trängande familjeskäl för timavlönad arbetare
En arbetare har en timlön om 100 SEK och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall månadslönen avseende oktober månad med 176 arbetstimmar betalas ut till arbetaren. Arbetaren var ledig i 10 arbetstimmar under oktober år 2009 på grund av trängande familjeskäl. Bruttolönen är 16 600 SEK, avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 3 537 SEK och en nettolön om 13 063 SEK skall utbetalas till arbetaren.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
300 Timlön 166 Tim 100 16 600 7010
844 Annan ej semestergr. frånvaro -10 Tim

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018/12/11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se