Tjänstepension vid löneregistrering med exempel

En arbetsgivare som har valt att trygga de anställdas tjänstepension genom en egen premiebestämd eller förmånsbestämd pensionsplan måste betala ut tjänstepension till de anställda som gått i pension.

Tjänstepensionen utgör ett tillägg till den allmänna pensionen. Alla obegränsat skattskyldiga fysiska personer i Sverige har rätt till den allmänna pensionen enligt lag. Den allmänna pensionen betalas ut av staten och består av inkomstpension och premiepension. Den allmänna pensionen finansieras av den allmänna pensionsavgiften som ingår i inkomstskatten och ålderspensionsavgiften som ingår i arbetsgivaravgiften, totalt uppgår dessa avgifter till 18,5 % av den pensionsgrundande inkomsten och utgör pensionsrätten.

Den pensionsgrundande inkomsten är bruttolönen minus den allmänna pensionsavgiften (7 % år 2009) men är dock maximalt 7,5 inkomstbasbelopp per kalenderår. Den allmänna pensionen utgörs av den intjänade pensionsrätten som fördelas ut över antalet år mellan pensionsåldern och den genomsnittliga livslängden (81 år), vilket blir 16 år när pensionen tas ut vid 65 års ålder. Garantipensionen utgör dock den lägsta nivån för pension och utgör en trygghet för personer med en låg allmän pension.

En arbetsgivare som enligt kollektivavtal eller anställningsavtal är skyldig att erbjuda de anställda en tjänstepension utöver den allmänna pensionen måste trygga tjänstepensionen till de anställda. En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal är skyldig att följa det pensionsavtal som anges i kollektivavtalet. Tjänstepensionen för privatanställda arbetare skall tryggas genom avtalspensionen SAF-LO, ITP gäller för privatanställda tjänstemän, FTP gäller för privatanställda tjänstemän inom försäkringsbranschen, KAP-KL gäller för anställda i kommuner och landsting och PA 03 gäller för dem som är statligt anställda.

Det vanligaste sättet att trygga de anställdas pension vilket också gäller för de pensionsavtal som anges i kollektivavtal är att betala in premier för de anställda till en pensionsförsäkring. För privatanställda arbetare och tjänstemän inom försäkringsbranschen är det Fora som administrerar pensionsförsäkringarna.

När tjänstepensionen tryggas genom inbetalningar av premier till en pensionsförsäkring som administreras av ett försäkringsföretag så är det försäkringsföretaget som sedermera skall betala ut tjänstepensionen till de anställda. En arbetsgivare skall betala särskild löneskatt om 24,26 % (2009) på det totala beloppet av betalda premier till pensionsförsäkringar under inkomståret.

En arbetsgivare som enligt anställningsavtal avtalat att trygga tjänstepensionen för alla eller en del anställda genom att själv göra avsättningar till tjänstepension i balansräkningen måste även betala ut tjänstepension till de anställda som går i pension. En arbetsgivare som gör avsättningar till tjänstepension skall betala särskild löneskatt (24,26 % år 2009) på det avsatta beloppet och avkastningskatt på en schablonmässigt beräknad ränta på det ingåendet värdet av avsatt belopp till tjänstepension för inkomståret. Avkastningskatten är 15 % av det ingående värdet av pensionsavsättningen multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret före inkomståret.

Den intjänade tjänstepensionsrätten för en anställd fördelas normalt ut över den genomsnittliga återstående livslängden från pensionstidpunkten. Den genomsnittliga livslängden år 2008 för hela Sveriges befolkning var 81 år och därför är den genomsnittliga återstående livslängden 16 år för en person som tar pension vid 65 års ålder .

Tjänstepension utgör kontant bruttolön som inte är semesterlönegrundande. På beloppet för tjänstepension skall ingen arbetsgivaravgift beräknas och redovisas eftersom särskild löneskatt har redovisats och betalats när avsättningarna till tjänstepensionen gjordes. En arbetsgivare som betalar ut tjänstepension skall dock göra avdrag för preliminärskatt enligt skattetabell från den anställdes bruttolön samt redovisa den avdragna preliminärskatten i arbetsgivardeklaration och betala preliminärskatten till Skatteverket. I skattetabellen skall skatteavdrag för pensionärer göras enligt kolumn 2. Pensionärens bruttolön minus den avdragna preliminärskatten utgör pensionärens nettolön som skall utbetalas till pensionären i samband med löneutbetalningen.

Vid löneregistreringen registreras tjänstepension enbart med belopp då pension inte utgör arbetad tid.

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för tjänstepension redovisas i ruta 030 som "Tjänstepension" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: tjänstepension för pensionerad tjänsteman
En pensionerad tjänsteman får en tjänstepension om 15 000 SEK per månad och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall tjänstepensionen avseende november månad betalas ut till den pensionerade tjänstemannen. Avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 3 851 SEK och en nettolön om 11 149 SEK skall utbetalas till pensionären.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
630 Tjänstepension 15 000 7462

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Exempel: tjänstepension för pensionerad arbetare
En pensionerad arbetare får en tjänstepension om 15 000 SEK per månad och vid löneutbetalningen den 25 november år 2009 skall tjänstepensionen avseende november månad betalas ut till den pensionerade arbetaren. Avdrag för preliminärskatt skall göras enligt skattetabell 31:00 med 3 851 SEK och en nettolön om 11 149 SEK skall utbetalas till pensionären.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
630 Tjänstepension 15 000 7461

Observera att skatteavdrag enligt skattetabell 31:00 inte innebär ett avdrag om 31 % eftersom hänsyn tas till grundavdrag, jobbskatteavdrag och statlig skatt i skatteavdrag enligt skattetabell.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se