Tillfällig föräldrapenning

En förälder kan enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) få tillfällig föräldrapenning om denne måste avstå från att arbeta för att ta hand om ett sjukt barn som ännu inte fyllt 12 år.

En förälder har rätt till ledighet från arbetet och tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte är äldre än 12 år vid sjukdom eller smitta hos barnet, sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare, besök i samhällets förebyggande barnhälsovård och vårdbehov som uppkommer till följd av att barnets andra förälder besöker läkare med ett annat barn till någon av föräldrarna, under förutsättning att sistnämnda barn omfattas av bestämmelserna om tillfällig föräldrapenning.

För barn som är yngre än 240 dagar kan tillfällig föräldrapenning endast utges om barnet är inlagt på sjukhus eller om barnet har en stadigvarande plats i barnomsorg och om en förälder måste stanna hemma från arbetet för att vårda barnet.

En fader kan få tillfällig föräldrapenning och ledighet från arbetet i samband med ett barns födelse i högst 10 dagar per barn fram till och med den 60:e dagen efter det att barnet har kommit hem från förlossningen.

Tillfällig föräldrapenning kan förutom till föräldrar även betalas ut till den som bor tillsammans med en förälder, familjehemsföräldrar, adoptionsföräldrar och annan person som har den rättsliga vårdnaden om barnet. Tillfällig föräldrapenning kan överlåtas till en annan person som då istället får ersättningen för att stanna hemma från sitt arbete för att vårda barnet.

Den som får vårdbidrag för ett barn får inte tillfällig föräldrapenning för den vård och tillsyn som vårdbidraget avser.

Den som vill ha tillfällig föräldrapenning eller som vill överlåta tillfällig föräldrapenning till någon annan måste ansöka om det här hos Försäkringskassan via Internet, telefon eller brev. Den som har behövt avstå från arbete på grund av att barnets ordinarie vårdare är sjuk måste lämna ett intyg om barnets frånvaro från förskola eller skola till Försäkringskassan. Om ett barn har varit sjukt eller smittat under en längre tid än sju kalenderdagar måste den som har tillfällig föräldrapenning lämna ett intyg från en läkare eller sjuksköterska till Försäkringskassan för att fortsatt få tillfällig föräldrapenning.

Tillfällig föräldrapenning kan erhållas under högst 60 dagar per år och barn för båda föräldrarna tillsammans. Tillfällig föräldrapenning kan tas ut för en hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag.

Tillfällig föräldrapenning betalas ut per kalenderdag, arbetsdag eller arbetstimme med 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) multiplicerad med 0,97. Den sjukpenninggrundande inkomsten som ligger till grund för tillfällig föräldrapenning kan maximalt vara 7,5 prisbasbelopp och som lägst 24 % av prisbasbeloppet, det är det aktuella inkomstårets prisbasbelopp som används. För ett kalenderår gäller att det är 365 kalenderdagar, 52 veckor, 260 arbetsdagar och 2080 arbetstimmar när årsinkomsten skall beräknas per kalenderdag, vecka, arbetsdag och arbetstimme. För den som inte har helgersättning skall antalet veckor sättas till 50, antalet arbetsdagar till 250 och antalet arbetstimmar till 2000 under ett kalenderår.

Den som har en sjukpenninggrundande inkomst om 200 000 SEK per år får 425 SEK per kalenderdag ((200000*0,97*0,8)/365), 597 SEK per arbetsdag ((200000*0,97*0,8)/260) eller 75 SEK per arbetstimme ((200000*0,97*0,8)/2080) i tillfällig föräldrapenning.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se