Tantiem vid löneregistrering med exempel

Tantiem är en rörlig ersättning som betalas ut till företagsledare, styrelseledamöter och verkställande direktörer och baseras på företagets prestationer under en viss period.

Tantiem utgör normalt en viss procentsats av företagets vinst eller omsättning som vanligtvis betalas ut en gång per år efter det att företagets resultaträkning har fastställts. Bestämmelser om tantiem framgår av det anställningsavtal som har tecknats mellan arbetsgivaren och den anställde.

Företagsledare, styrelseledamöter och verkställande direktörer omfattas inte av lagen om anställningsskydd (1982:80) och inte heller av kollektivavtal. För företagsledare, styrelseledamöter och verkställande direktörer råder det därför avtalsfrihet när det gäller ersättningar, förmåner och andra anställningsvillkor.

Tantiem räknas som kontant bruttolön och då den här formen av ersättning betalas ut som ett engångsbelopp så görs avdrag för preliminärskatt med engångsskatt. Tantiem är normalt inte semesterlönegrundande lön eftersom kompensation för semesterlön normalt ingår i ett tantiem. Tantiem är normalt pensionsgrundande men inte sjukpenninggrundande på grund av sin tillfälliga natur. Tantiem är normalt inte Fora-grundande och inte heller grundande för tjänstepension.

Vid löneregistreringen registreras tantiem oftast enbart med belopp och på beloppet för den utbetalt tantiem skall arbetsgivaren redovisa och betala arbetsgivaravgift i enlighet med vad som gäller för den specifika personen som erhåller tantiem. Arbetsgivaren skall även göra avdrag för preliminärskatt enligt engångsskatt med den skattesats som antas gälla för den person som erhåller tantiem. Den avdragna preliminärskatten skall redovisas i arbetsgivardeklaration och betalas till Skatteverket. Månadslönen (bruttolönen) minus den avdragna preliminärskatten utgör den anställdes nettolön som skall betalas ut till den anställde. Om tantiem betalas ut en gång per månad skall skatteavdrag göras enligt skattetabell.

I arbetsgivardeklarationen avseende den anställde skall beloppet för tantiem redovisas i ruta 011 som "Kontant ersättning" och den avdragna preliminärskatten skall redovisas i ruta 001 som "Avdragen preliminär skatt".

Exempel: tantiem till VD
Under det brutna räkenskapsåret som avslutades den 31 augusti år 2009 har företaget AB gjort en vinst efter skatt om 1 MSEK och enligt anställningsavtalet med den verkställande direktören skall tantiem utgå med 5 % av årsvinsten efter skatt. VD:n på företaget AB skall därför erhålla 50 000 SEK (1 MSEK*0,05) i tantiem. Inför löneutbetalningen den 25 november registreras tantiem om 50 000 SEK, avdrag för preliminärskatt görs enligt engångsskatt på 37 % med 18 500 SEK och en nettolön om 31 500 SEK skall utbetalas till den verkställande direktören.

Löneart Benämning Kvantitet Enhet À-pris Belopp Konto
602 Tantiem 50 000 7220

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2018-12-11


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se